Blog

24 Martie 2018

5 aprilie 2018 • By • in Fără categorie, Galerie Media, Muzica, Predici

24 Martie 2018 Devoțional [Dan Constantinescu]

[5:12] mergi la începutul prezențării
Dan Constantinescu a prezentat textul Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea. Geneza 1:31
Vă invit să urmăriți concluziile!

24 Martie 2018 Sabat După amiază [Dan Constantinescu]

[22:04] mergi la începutul prezențării
Dan Constantinescu a întrebat dacă mai credem în minuni în ziua de azi șia prezentat textul Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „Locul acesta este pustiu, şi vremea iată că a trecut; dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-şi cumpere de mâncare.” „N-au nevoie să plece”, le-a răspuns Isus, „daţi-le voi să mănânce.” Dar ei I-au zis: „N-avem aici decât cinci pâini şi doi peşti.” Şi El le-a zis: „Aduceţi-i aici la Mine.” Apoi a poruncit noroadelor să şadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit noroadelor. Toţi au mâncat şi s-au săturat; şi s-au ridicat douăsprezece coşuri pline cu rămăşiţele de firimituri. Cei ce mâncaseră erau cam la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Matei 14:15-21
Vă invit să urmăriți concluziile!

24 Martie 2018 Sabat După amiază [Dan Constantinescu]

[7:32] mergi la începutul prezențării
Dan Constantinescu a prezentat textul Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere. El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Porunceşte”, I-a zis ea, „ca, în Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta.” Drept răspuns Isus a zis: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?” „Putem”, I-au zis ei. Şi El le-a răspuns: „Este adevărat că veţi bea paharul Meu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu; dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.” Matei 20:20-23
Vă invit să urmăriți concluziile!

#bacauserbanesti

YouTube https://www.youtube.com/user/BacauSerbanesti/
Facebook https://www.facebook.com/bacauserbanesti/
Grup facebook https://www.facebook.com/pg/bacauserbanesti/community/
Twitter https://twitter.com/bacauserbanesti/
Instagram https://www.instagram.com/bacauserbanesti/

0 Comments