Ted Wilson va vorbi despre fiecare dintre cele 28 de puncte de doctrină ale noastre care exprimă frumos ceea ce ne învață Biblia. Săptămâna aceasta, începem cu istoria doctrinelor noastre.
Ted Wilson va vorbi despre fiecare dintre cele 28 de puncte de doctrină ale noastre care exprimă frumos ceea ce ne învață Biblia. Săptămâna aceasta, începem cu istoria doctrinelor noastre.

28 de puncte de doctrină [Originea și dezvoltarea lor] - Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 7 ianuarie 2022

28 de puncte de doctrină

Noi, adventiștii de ziua a șaptea, ne stabilim toate doctrinele numai pe Biblie. Biserica noastră nu are un crez stabilit. În schimb, avem 28 de puncte de credință care exprimă ceea ce credem că învață Biblia.

În acest episod, pastorul Ted Wilson împărtășește modul în care s-au dezvoltat aceste doctrine.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o mișcare care a început desfășurarea providențială a profeției biblice pentru a pregăti oamenii pentru a doua venire a lui Hristos. La mijlocul secolului al 19-lea, Dumnezeu a folosit un predicator pe nume William Miller pentru a proclama solia primului înger din Apocalipsa 14.

Spune: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui…” (vs. 7). Mii de oameni au acceptat acest mesaj și au crezut că Hristos va veni într-adevăr. Cu toate acestea, unele biserici creștine au respins această ideea. Prin urmare, „A căzut, a căzut Babilonul” (versetul 8).

Marea dezamăgire

Când Isus nu a venit așa cum se așteptau pe 22 octombrie 1844, mulți dintre ei au părăsit mișcarea adventă. Din fericire, a rămas o mică rămășiță. Ei au hotărât să studieze cu sârguință și să înțeleagă mai bine Scriptura. Drept urmare, ei au văzut că sfârșitul profeției de 2300 de zile din Daniel 8:14 nu a culminat cu venirea lui Hristos pe pământ. În schimb, ea a inaugurat o nouă fază a slujirii Sale în Sanctuarul Ceresc.

Cu rugăciunea continuă și studiu, cu inimile și mințile deschise, acești credincioși a rămășiței au descoperit mai multe adevăruri. Una dintre ele a fost semnificația deplină a soliilor celor trei îngeri din Apocalipsa 14. O alta a fost importanța păstrării zilei sfinte de Sabat. Alele au fost despre nemurirea sufletului, starea morților și a doua venire a lui Hristos.

La aproximativ 10 ani de la Marea Dezamăgire, mica rămășiță ajunsese la aproape 1.000 de credincioși. Ei nu aveau încă un nume oficial în acel moment, dar aveau o publicație oficială numită „Advent Review and Sabbath Herald”.

Primele puncte de doctrină

Pe prima pagină a numărului din 15 August 1854 al acestei publicații, printre aceste cinci „Doctrine principale învățate de Redeșteptare” s-au numărat:

  1. „Biblia, și numai Biblia, regula credinței și a datoriei”.‌‌
  2. „Legea lui Dumnezeu, așa cum este învățată în Vechiul și Noul Testament, este de neschimbată”.‌‌
  3. „Venirea personală a lui Hristos și învierea celor drepți, înainte de mileniu”.‌‌
  4. „Pământul restaurat la perfecțiunea și gloria Edenului, moștenirea finală a Sfinților”.‌‌
  5. „Nemurirea numai prin Hristos, pentru a fi dată sfinților la înviere”.‌‌

În 1863, grupul s-a numit oficial Adventist de Ziua a Șaptea. Ea reflectă două doctrine proeminente – importanța Sabatului zilei a șaptea și așteptarea cu nerăbdare a celei de-a Doua Veniri a lui Isus Hristos.

Prima declarație oficială de credință a Bisericii a fost publicată în 1872, intitulată „O declarație a doctrinelor fundamentale predate și practicate de adventiștii de ziua a șaptea”. A enumerat 25 de puncte extrase din studiul biblic și începe cu afirmația că „dorim să înțelegem clar că nu avem articole de credință, crez sau disciplină în afară de Biblie”, explicând că a fost „o scurtă declarație a ceea ce este și a fost, cu o mare unanimitate, susținut de [adventiștii de ziua a șaptea]”.‌‌

Pe 4 iunie 1874, declarația principiilor fundamentale a fost publicată din nou, de data aceasta în primul număr al Semnele Timpurilor. A fost republicată în 1875 și din nou în 1889.

Următoarea declarație a doctrinelor noastre a fost după 42 de ani. Unele puncte au fost combinate, făcând un total de 22. Acestea au fost redenumite „Credințe fundamentale ale Adventiștilor de ziua a Șaptea.” Acestea au fost publicate în Anuarul adventist de ziua a șaptea din 1931 și în Manualul Bisericii din 1932.

În anii următori, s-au făcut modificări și revizuiri minore. Până în 1980, Doctrinele fundamentale includeau 27 de puncte și au fost adoptate la sesiunea Conferinței Generale din 1980 din Dallas, Texas.

28 de puncte de doctrină

În 2005, delegații la sesiunea Conferinței Generale din St. Louis, Missouri au votat pentru a adăuga „Creșterea în Hristos” la credințele fundamentale, făcând un total de 28. Aceste 28 de doctrine sunt ceea ce avem acum, deși forma actuală a fost rezultatul revizuirilor ulterioare din 2015.

Într-adevăr, Domnul a condus mișcarea Adventă pas cu pas într-o înțelegere mai completă a cine este El, cine suntem noi și care sunt planurile Sale minunate pentru noi, așa cum sunt revelate în Biblie. În următoarele episoade, pastorul Ted va discuta despre cele 28 de doctrine fundamentale una câte una. Rămâneți aproape.

Articolul anterior