Administrarea creștină a resurselor vieții
Administrarea creștină a resurselor vieții

Administrarea creștină a resurselor vieții [Ce este și ce ne învață Dumnezeu?] – Pastorul Ted Wilson

Articole 29 July 2022

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre administrarea creștină a resurselor vieții, care constituie a douăzeci și una doctrină fundamentală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

De multe ori auzim acest verset: „Este mai ferice să dai decât să primești.” (Faptele Apostolilor 20: 35). Cu toate acestea, în lumea de astăzi, care este atât de mult axată pe ceea ce devine o persoană. Cu toate acestea, zicala este adevărată. Ne îndreaptă atenția spre ceva mai mare decât noi înșine și ne încurajează să privim la cel care dă toate lucrurile bune.

Dicționarul Merriam-Webster definește administrarea (stewardship) ca „conducerea, supravegherea sau gestionarea a ceva, în special gestionarea atentă și responsabilă a ceva încredințat îngrijirii cuiva.”

Când ne gândim la administrare, ne dăm seama că tot ceea ce avem—timp, bani, abilități, sănătate și viață—vin de la Dumnezeu. Și El ne cere să fim administratori atenți ai acestor daruri.

Administrarea creștină a resurselor vieții

A douăzeci și una doctrină fundamentală explică: „Noi suntem administratori numiți de Dumnezeu, care ne-a încredințat timp, oportunități, capacități, bunuri materiale și binecuvântările și resursele Pământului. Suntem responsabili în fața Lui pentru buna lor folosire.

Noi Îl recunoaștem pe Dumnezeu ca proprietar prin slujirea cu devotament adusă Lui și semenilor noștri, prin înapoierea zecimii și prin oferirea de daruri în vederea vestirii Evangheliei și susținerii și dezvoltării bisericii Sale.

Administrarea acestor resurse este un privilegiu dat nouă de Dumnezeu pentru creșterea în dragoste și pentru biruința asupra egoismului și lăcomiei. Un bun administrator se bucură de binecuvântările ce vin asupra altora, ca rezultat al credincioșiei lui.”

(A 21-a Doctrină a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea: „Administrarea creștină a resurselor vieții”)

După cum puteți vedea, când dăm tot ce avem lui Dumnezeu, El le acceptă și ne pune din nou la conducerea lor ca administratori sau îngrijitori. Acceptarea acestei responsabilități de administrare întrerupe tendința egoistă și ne amintește de exemplul pe care ni l-a dat El.

Aspecte ale unui Administrator

Acestea sunt patru domenii în care Dumnezeu ne-a încredințat să fim administratori buni:

1.Noi înșine

Prin dezvoltarea puterilor fizice și mentale în măsura posibilităților și oportunităților noastre, aducem onoare lui Dumnezeu și devenim o binecuvântare pentru alții.

2.Abilități

Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi abilități speciale. Oricare ar fi acestea, ele pot fi folosite în beneficiul altor oameni și pentru a-L glorifica pe Dumnezeu.

3.Timpul

Ca administratori credincioși, îl glorificăm pe Dumnezeu folosind timpul cu înțelepciune. „Orice faceți să faceți din toată inima, ca pentru Domnul.” (Coloseni 3:23).

Suntem, de asemenea, sfătuiți să nu ne comportăm ca „niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.” (Efeseni 5:15,16).

4.Posesiuni materiale

Bunurile noastre materiale și resursele financiare sunt daruri de la Dumnezeu.

Pentru a ne ajuta să ne amintim acest lucru, Dumnezeu a instituit un sistem de zecimi și daruri în care trebuie să returnăm 10% din tot venitul nostru și să-i oferim daruri credincioase.

Deoarece acest sistem a oferit mijloacele financiare pentru susținerea preoției la templului Israelit, acestea finanțează în prezent acțiunea Mondială de vestire a Evangheliei.

Nu-l putem depăși niciodată în dărnicie pe Domnul. El ne-a pus în rolul de administratori în beneficiul nostru. Unul dintre motivele pentru care ne cere să ne consacrăm viața lui este să ne ajute să creștem spiritual și să ne dezvoltăm caracterul.

Pe măsură ce suntem conștienți de proprietatea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor și de dragostea pe care El ne-o dăruiește, dragostea și recunoștința noastră sunt cultivate. Administrarea credincioasă este o protecție împotriva lăcomiei și egoismului. Aceasta duce la dezvoltarea economiei și a eficienței.

Adevărații administratori îi binecuvântează pe alții în timp ce sunt implicați în slujirea pentru alții și sunt dispuși să împărtășească ceea ce Dumnezeu le-a dat cu bunăvoință.

Corpul bisericii

Prin administrarea timpului, a talentelor și a resurselor, devenim o binecuvântare pentru biserică, rezultând din acest lucru un corp puternic al Bisericii gata să răspundă nevoilor cauzei lui Dumnezeu. Cu aceasta, biserica va avea fonduri adecvate pentru a sprijini misiunea și pentru a extinde împărăția lui Dumnezeu.

În încheiere, să ne fi amintit „Dați, și vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura.” (Luca 6:39).

Pentru a afla mai multe despre doctrina noastră fundamentală douăzeci și unu, Administrarea creștină a resurselor vieții, vizitați https://adventist.ro/administrarea-crestina-a-resurselor-vietii/.

Articolul anterior

Articolul în limba Engleză