Amăgirea ultimelor zile [Cum putem sta de partea adevărului cu Dumnezeu?] – Pastor Wilson

Articole 30 July 2021

Auzim adesea zicala: „a vedea înseamnă a crede”. Dar ne putem baza convingerile pe ceea ce vedem?

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre marea amăgire de la sfârșitul timpului. El împărtășește modul în care putem supraviețui și cum putem sta de partea adevărului. 

În artă, în special în desene și picturi, există ceea ce numim „iluzie optică”. 

De exemplu, faimosul artist german Edgar Mueller autor a operei „Crevasse” pare să arate o vast abis glaciar pe trotuar. Apoi, există o persoană care se clatină periculos pe marginea prăpastiei. Deși opera de artă este doar pe o suprafață complet plană, oferă o iluzie de trei dimensiuni.

Într-adevăr, iluziile sunt uimitoare. Dar pentru ca acestea să funcționeze, trebuie să denatureze realitatea pentru a părea reale din perspectiva ta.

În legătură cu aceasta, Proverbele 14:12 spune: „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.” (Proverbe 14:12). Noi, oamenii, tindem să credem că știm ce este bine. Puțin, atât cât știm suntem adesea victime ale unor adevăruri distorsionate.

Cu toate acestea, Proverbe 9:10 ne reamintește că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul.” De asemenea, „ştiinţa sfinţilor este priceperea.” (Proverbe 9:10) Dar cum putem să-L cunoaștem pe „Cel Sfânt” și să-L cunoaștem pe Dumnezeu?

În Ioan 17:3, Isus a spus, „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” În versetul 8, El continuă, „Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:3)

Continuând în versetul 14, Isus a vorbit: „Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.” (Ioan 17:14) În versetul 17, El s-a rugat: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17)

În cele din urmă, în versetele 20 și 21, Isus s-a rugat pentru noi. „Şi Mă rog nu numai pentru ei, „ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, …” (Ioan 17:20,21) După cum putem vedea, Cuvântul lui Dumnezeu este tema rugăciunii lui Isus. 

Mai mult, conform 2 Timotei 3:16,17, „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu”. Și este „de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”

Acum, când ne apropiem de sfârșitul timpului și de veșnicie, ne vom confrunta cu mari înșelăciuni. O minciună va fi prezentată ca adevăr, iar adevărul va fi condamnat ca o minciună. Ca atare, trebuie să fim pregătiți. Trebuie să rămânem fermi în apărarea poruncilor lui Dumnezeu.

Cu credință în Cuvântul lui Dumnezeu, să ne conectăm zilnic cu El prin rugăciune și citirea Scripturilor, călăuziți de Duhul Sfânt.