Biserica
Biserica

Biserica [Ce ne învață Biblia despre ea?] – Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 9 aprilie 2022

Biserica

În acest videoclip, pastorul Ted Wilson și soția sa, Nancy, împărtășesc ceea ce învață Biblia despre biserică, în special ce este, cum a început și care este scopul ei astăzi.

În Geneza, Dumnezeu l-a creat pe Adam. Dar „nu este bine ca omul să fie singur”, așa că a creat-o pe Eva pentru a fi partenera sa. Și împreună, ei s-au închinat lui Dumnezeu ca Creator al lor.

Adventiștii de ziua a șaptea cred: o expunere a doctrinelor fundamentale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

„Din cele mai vechi timpuri, familiile cu frică de Dumnezeu din descendența lui Adam, Set, Noe, Sem și Avraam au fost păzitorii adevărului Său. Aceste case, în care tatăl avea funcția de preot, puteau fi considerate biserica în miniatură. Lui Avraam, Dumnezeu i-a dat promisiunile bogate prin care această casă a lui Dumnezeu a devenit treptat o națiune. Misiunea lui Israel era pur și simplu o prelungire a ceea ce a dat lui Avraam: Să fie o binecuvântare pentru toate neamurile, arătând dragostea lui Dumnezeu pentru lume.” (Adventiștii de ziua a șaptea cred: o expunere a doctrinelor fundamentale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, p. 167).

Prin Israel, Dumnezeu a dorit să creeze cea mai mare biserică de pe pământ, unde reprezentanții tuturor națiunilor să se adune pentru a se închina, să învețe de la El și să predice poporului lor mesajul mântuirii. Din păcate, Israelul a căzut în idolatrie, naționalism și mândrie, prin urmare, eșuând în misiunea sa.

Apoi, Isus a venit în lume și a murit pe cruce, semnificând sfârșitul misiunii lui Israel, dar inaugurând Biserica Creștină și misiunea ei de a proclama mântuirea prin sângele S Răscumpărător. Toți au fost invitați să accepte acest dar al mântuirii și să devină parte a bisericii Sale.

Metafore folosite pentru Biserică

Între timp, Biblia folosește metafore pentru a descrie Biserica. În Efeseni 2:16, Crucea îi împacă pe toți credincioșii „cu Dumnezeu într-un singur trup” În 1 Corinteni 12:13, credincioșii sunt „botezați într-un …singur trup”. În Coloseni 1:18, Hristos este „Capul Trupului”, iar în Efeseni 5: 23, „Capul Bisericii”. Aceste declarații subliniază unitatea Bisericii și relația dintre membrii săi.

În plus, 1 Corinteni 3:9 se referă la biserică ca la „clădirea lui Dumnezeu”. De asemenea, Efeseni 2:20, 21 explică faptul că  „fiind zidiți pe temelia apostolilor și profeților, piatra din capul unghiului fiind Cristos Isus. În El, întreaga clădire, bine închegată, crește într-un templu sfânt, în Domnul.”

Totuși, Biserica este descrisă ca o mireasă cu Isus ca mire. „Te voi logodi cu Mine pe vecie, te voi logodi cu Mine prin dreptate și prin judecată, prin îndurare și prin milă.” (Osea 2:19 NTR). „Întoarceți-vă, fii răzvrătiți, zice Domnul, căci Eu vă sunt Stăpân(Soț).” (Ieremia 3:14 NTR). De asemenea, Isus „a iubit … Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25 NTR).

În sfârșit, Biserica este o familie care unește cerul și pământul. „De aceea, îmi aplec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Cristos,  din Care își primește numele întreaga familie, în ceruri și pe pământ…” (Efeseni 3:14 NTR).

Doctrina #12: Biserica

În legătură cu aceasta, a douăsprezecea doctrină fundamentală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea afirmă: „Biserica este comunitatea de credincioși care Îl recunosc pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Ca o continuare a poporului lui Dumnezeu din timpurile Vechiului Testament, suntem chemați să ieșim din lume și să ne unim pentru închina­re, pentru comuniune, pentru învățarea Cuvântului, pentru celebrarea Sfintei Cine, pentru slujirea întregii omeniri și pentru proclamarea pe plan mondial a Evangheliei.”

„Biserica își pri­mește autoritatea de la Hristos, care este întruparea Cuvântului, și din Sfintele Scripturi, care sunt Cuvântul scris. Biserica este familia lui Dumnezeu; adoptați de El și devenind copiii Lui, membrii bisericii trăiesc în baza noului legământ. Biserica este trupul lui Hristos, o comunitate de credință, al cărei Cap este Isus Hristos. Biserica este mireasa pentru care Hristos a murit, ca să o poată sfinți și curăța. La întoarcerea Sa în triumf, El Își va prezenta o biserică glorioasă, devotată în decursul tuturor veacurilor, răscumpărată cu sângele Său, neavând vreo pată sau zbârcitură, ci fiind sfântă și fără prihană.”

Pentru a afla mai multe despre această credință fundamentală, vizitați www.adventist.ro/biserica/. De asemenea, citiți Faptele Apostolilor de Ellen G. White de pe www.egwwritings.org în special primul capitol intitulat „Planul lui Dumnezeu cu biserica Sa”. În încheiere, Dumnezeu ne-a dat privilegiul minunat de a face parte din biserica sa. El ne invită să ne unim cu El în proclamarea Evangheliei în toată lumea. Să-i invităm și pe alții să facă parte din această biserică și să-i mulțumim pentru acest dar.

Articolul anterior