Botezul
Botezul

Botezul [Ce vrea Biblia să știm despre el?] – Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 6 May 2022

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre botez, ce constituie a cincisprezecea doctrină fundamentală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Botezul, o ceremonie publică care proclamă că Isus este Domnul și Mântuitorul tău, demonstrează angajamentul tău față de El.

Practica sa biblică implică scufundarea în apă, care este încă de la botezul lui Isus de către Ioan Botezătorul înainte de a-și începe lucrarea. În mod similar, urmașii săi au fost botezați. Și înainte de a se înălța înapoi la cer, le-a poruncit ucenicilor să continue să boteze oameni.

În Matei 28:18-20, Isus spune: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului!” (Matei 28:18-20 NTR)

Scufundarea în apă, practicată de Adventiștii de Ziua a Șaptea, simbolizează moartea și învierea lui Hristos. Ne iartă păcatele. În acest proces, proclamăm că acceptăm sacrificiul Său și că-L recunoaștem ca salvator personal. Ieșirea din apă simbolizează ridicarea la o viață nouă în Hristos.

„Botezul” provine din cuvântul grecesc baptizo, ceea ce înseamnă a „cufunda, scufunda” și „a uda complet.”

În legătură cu aceasta, Coloseni 2:12 explică botezul ca fiind „fiind înmormântați împreună cu El prin botez și înviați împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, Care L-a înviat dintre cei morți.” (Coloseni 2:12 NTR)

Actul fizic al botezului nu este ceea ce te schimbă. În schimb, lucrarea Duhului Sfânt este cea care face diferența. Botezul îți îndreaptă inima spre o relație mai strânsă cu Hristos. Acesta marchează începutul unei călătorii a unei vieți schimbate.

Doctrina fundamentală #15: Botezul

Doctrina fundamentală Adventistă de Ziua a Șaptea #15 o pune astfel: „Prin botez, noi ne mărturisim credința în moartea și învierea lui Isus Hristos și dăm mărturie privind moartea noastră față de păcat și hotărârea de a duce o viață nouă. În acest fel, Îl recunoaștem pe Hristos ca Domn și Mântuitor, devenim parte din poporul Lui și suntem primiți ca membri de către biserica Sa.”

„Botezul este un simbol al unirii noastre cu Hristos, al iertării păcatelor noastre și al faptului că L-am primit pe Duhul Sfânt.

Botezul are loc prin scufundarea în apă și este con­diționat de mărturisirea credinței în Isus și de dovezi ale po­căinței de păcat. Este precedat de instruire în adevărurile Sfin­telor Scripturi și de acceptarea învățăturilor lor.” 

Aspecte ale Botezului

Citind despre botez în Noul Testament, găsim trei aspecte importante:

  1. Oamenii au crezut vestea bună pe care au auzit-o (Fapte 2:41).
  2. Credincioșii și-au mărturisit păcatele (Marcu 1:5).
  3. Botezul a fost rezultatul pocăinței lor (Matei 3:11, Fapte 2:38).

Deoarece botezul se bazează pe o decizie conștientă de a mărturisi și de a te pocăi de păcatele tale și de a-l accepta pe Isus ca Mântuitor al tău, Biserica Adventistă nu practică botezul copiilor. Copiii sunt prea mici pentru a înțelege semnificația acestui ritual important.

Acum, botezul este un pas esențial în viața unui credincios și este un motiv pentru a sărbători în timp ce își declară public intenția de a-l urma pe Isus.

Ellen White scrie: „Ceremonia botezului este una foarte solemnă. Bărbații și femeile sunt botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Aceasta înseamnă că cei mai mari trei reprezentanți ai Autorității cerești privesc serviciul de botez și aud jurămintele făcute de agenții umani pentru a umbla de acum înainte în noua viață. În luarea jurămintelor de Botez, omul se unește cu cele mai înalte puteri din curțile cerești. El face legăminte pentru a trăi viața pe care a trăit-o Hristos pe acest pământ. Și Hristos, din partea Sa, împlinește fiecare promisiune pe care a făcut-o în cuvântul Său. El modelează caracterul fiecăruia care urmează pe urmele sale. Minunată, minunată este lucrarea sa în favoarea păcătoșilor!” (17 LTMS, MS 57, 1902, alin. 26). Pentru a afla mai multe despre botez, vizitați www.adventist.ro/botezul. De asemenea, puteți contacta pastorul adventist local și să-l întrebați cum vă puteți dedica viața lui Dumnezeu prin botez și puteți deveni membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Dacă ați fost deja botezați, vă puteți reînnoi angajamentul astăzi.