Bunătatea lui Dumnezeu [Timp pentru a mulțumi] - Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 25 noiembrie 2021

Este perioada Zilei Recunoștinței în multe locuri din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite. Acum că anul este pe cale să se termine, este timpul să reflectăm la numeroasele binecuvântări pe care le-am primit de la Dumnezeu.

În acest episod, pastorul Ted Wilson ne îndeamnă să reflectăm la unul dintre cele mai înălțătoare pasaje din Biblie—Psalmul 107. Acesta spune: „Lăudați pe Domnul, căci este bun,  Căci în veac ține îndurarea Lui!” Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului, și pe care i-a strâns din toate țările: de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la mare.” (Ps. 107:1-3)

Acest pasaj se referă la toată lumea. Indiferent de unde ești, Dumnezeu te-a răscumpărat din mâna dușmanului. Pasajul continuă prin acoperirea istoriei modului în care Dumnezeu a eliberat pe Israeliți. Și se poate aplica și la noi astăzi, oferind promisiune după promisiune despre puterea măreață a lui Dumnezeu de a ne salva.

În timp ce Psalmul descrie diferitele încercări prin care a trecut poporul lui Dumnezeu, auzim refrenul din nou și din nou, „Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor;” (Ps. 107:6, 13, 19 și 28).

Dar Domnul nu numai că ne eliberează din suferința noastră, El de asemenea „…potolește setea sufletului însetat și umple de bunătăți sufletul flămând.” (Ps. 107:9 adaptare) El ne conduce înainte „pe drumul cel drept,” (Ps. 107:7) El rupe lanțurile noastre și ne eliberează „din întuneric și de umbra morții”, (Ps. 107:14).

„O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!” (Ps. 107:15).

El își trimite cuvântul pentru a ne vindeca și pentru a ne elibera de distrugere (Ps. 107:19, 20). Să-i aducem „jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie.” (Ps. 107:22). „în strâmtorarea [noastră], [să] strigăm către Domnul, și El [ne va] izbăvi din necazurile [noastre]” (Ps. 107:28).

„A oprit furtuna, a adus liniștea, și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit, și Domnul i-a dus în limanul dorit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit, și Domnul i-a dus în limanul dorit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor!” (Ps. 107:29-31).

„Dar ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. „Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură, și orice nelegiuire își închide gura!” Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului.” (Ps. 107:41-43).

Ellen White în scrie în Calea către Hristos pagina 102 și 103 „Noi trebuie să lăudăm mai mult pe Dumnezeu pentru “bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor” (Calea către Hristos p. 102, Ps. 107:8). „Rugăciunile noastre să nu constea numai în a cere și a primi. Să nu ne gândim numai la nevoile noastre și niciodată la binecuvântările pe care le primim. Niciodată nu putem spune că ne-am rugat prea mult, dar suntem prea zgârciți atunci când trebuie să mulțumim. Noi suntem continuu primitori ai darului lui Dumnezeu și, cu toate acestea, cât de puțină recunoștință îi arătăm, cât de puțin îi aducem laudă pentru ceea ce a făcut și face pentru noi.” (Calea către Hristos p. 102, 103)

Într-adevăr, avem atât de multe lucruri pentru care să-I fim recunoscători. Cu aceasta, pastorul Ted vă încurajează să vă petreceți timpul scriind zilnic cel puțin zece lucruri pentru care sunteți recunoscători. Cercetările arată că a avea un jurnal de recunoștință crește sănătatea fizică, mentală și spirituală.