Cina Domnului
Cina Domnului

Cina Domnului [Ce spune Biblia?] – Pastor Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 13 mai 2022

Cina Domnului

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre Cina Domnului bazată pe a șaisprezecea doctrină fundamentală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Convingerea fundamentală #16: Cina Domnului

Cina Domnului este o participare la emblemele trupului și sângelui lui Isus ca expresie a credinței în El. În această experiență, Hristos este prezent pentru a-și întâlni și întări poporul. Și pe măsură ce luăm parte la ea, „propovăduiți moartea Domnului, până când va veni El.” (1 Corinteni 11:26).

Pregătirea pentru această comuniune include auto-examinarea, pocăința și mărturisirea. Acestea se manifestă în serviciul spălării picioarelor, însemnând curățirea reînnoită și disponibilitatea de a ne sluji unii pe alții în umilință asemenea lui Hristos și de a ne uni inimile în iubire.

Actul umilinței

Cina Domnului este în urma demonstrației iubire a lui Isus când a spălat picioarele ucenicilor Săi ca un slujitor. Făcând acest lucru, El a arătat un exemplu de bunătate și iubire necondiționată. „Așadar, dacă Eu – Domnul și Învățătorul – v-am spălat picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci Eu v-am dat un exemplu, ca să faceți și voi așa cum v-am făcut Eu vouă.” (Ioan 13:14-15, NTR).

În afară de spălarea picioarelor, cele trei părți semnificative ale slujbei de Sfântă Cină implică consumul de pâine nedospită și consumul de suc de struguri. Toate acestea sunt simbolice ale jertfei lui Hristos pentru a ne mântui pe noi și exemplul de slujitor pe care L-a dat.

De asemenea, aceste acțiuni urmează cuvintele lui Isus adresate discipolilor săi: „Să faceți lucrul acesta spre amintirea Mea!” (Luca 22:19).

Pâinea Vieții

Pâinea reprezintă trupul frânt al lui Hristos pentru noi. „În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luați, mâncați! Acesta este trupul Meu.” (Matei 26:26).

Isus a spus în Ioan 6:48, „Eu sunt Pâinea vieții.” În versetul 51, El a continuat: „Eu sunt Pâinea vie Care S-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din Această Pâine va trăi în veci. Și pâinea pe care o voi da Eu pentru viața lumii este trupul Meu.” (Ioan 6:51).

Această pâine, așa cum este folosită în serviciul de Sfântă Cină, este nedospită. De ce?

În timpul Paștelui, Dumnezeu i-a instruit pe israeliți să se pregătească să părăsească Egiptul imediat ce faraonul a permis. Deci, au copt turte nedospite din aluat. De-a lungul anilor, ei au folosit pâine nedospită în sărbătorirea Paștelui ca amintire a exodului lor din Egipt.

Între timp, Apostolul a adăugat un alt sens la aceasta. „Nu știți că puțină drojdie dospește tot aluatul? Îndepărtați drojdia cea veche, ca să fiți un aluat nou, cum de fapt și sunteți, fără drojdie, întrucât Cristos, Mielul nostru de Paște, a fost jertfit. Așadar, să celebrăm sărbătoarea nu cu drojdia veche, nici cu drojdia ticăloșiei și a răutății, ci cu azimele sincerității și ale adevărului.” (1 Corinteni 5:6-8 NTR).

Rodul Viței

Pe de altă parte, fructul viței simbolizează sângele lui Isus „care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor.” (Matei 26:28). „iar fără vărsare de sânge nu este iertare.” (Evrei 9:22).

Acest fruct al viței de vie, așa cum este folosit în Paște, era suc de struguri nefermentat. Isus a spus în Matei 26:29, „nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui Meu.”

Cu aceasta, Biblia condamnă vinul fermentat. În Proverbele 20:1, citim că „Vinul este batjocoritor și băutura tare este gălăgioasă; oricine este amețit de ele nu este înțelept.” De asemenea, „Nu te uita la vin când este roșu, când spumegă în pahar  și când alunecă ușor! Căci la urmă mușcă la fel ca un șarpe și otrăvește ca o viperă.” (Proverbe 23:31-32).

Ca atare, numai sucul de struguri pur, proaspăt stors din viță, se potrivește simbolului sângelui perfect al lui Hristos.

Isus a instituit Cina Domnului pentru a comemora eliberarea noastră de păcat. Serviciul noului legământ este cel care continuă sărbătoarea Paștelui.

Comuniunea este momentul perfect pentru a ne gândi cum putem crește în Hristos și să-L onorăm cu viața noastră.

Articolul anterior

www.adventist.ro/cina-domnului/