Creatia
Creatia

Creația [Lucrarea uimitoare a lui Dumnezeu pe care știința nu o poate explica] - Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 25 February 2022

Creația

În acest videoclip, pastorul Ted Wilson și soția sa, Nancy, vorbesc despre creație așa cum se discută în a șasea doctrină fundamentală a adventiștilor de ziua a șaptea.

Telescopul James Webb

Încep prin a menționa cel mai complicat și mai scump observator spațial din istorie de până acum, telescopul spațial James Webb, lansat pe 25 decembrie 2021.

A fost rezultatul a zeci de ani de cercetări minuțioase, planificare detaliată și inginerie complexă de către o echipă multinațională de astrofizicieni, astronomi, ingineri și alți oameni de știință. A fost conceput pentru a realiza ceea ce alte telescoape spațiale nu au reușit—să privească adânc în cosmos și să vadă lumina de la primele galaxii care au format „Big Bang-ul.”

Într-adevăr, aceasta este o realizare uimitoare a omului. Dar este atât de ironic încât majoritatea oamenilor nu văd că vastul univers este creat de un Dumnezeu Atotputernic care a vorbit despre existența lumilor.

Dumnezeul Creator

Citim în Psalmul 19: 1-3: „Cerurile declară slava lui Dumnezeu și întinderea istorisește despre lucrarea mâinilor Lui. O zi dă de știre altei zile acest mesaj și o noapte vestește această cunoaștere altei nopți, Dar fără vorbe și fără cuvinte, fără să li se audă glasul.” De asemenea, Evrei 11:3 spune, „Prin credință înțelegem că veacurile au fost așezate prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa încât ceea ce se vede n-a fost făcut din lucruri care sunt vizibile.”

Existența noastră și existența acestei lumi și a universului sunt create prin puterea Creatorului. „La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul” (Geneza 1:1).

Doctrina fundamentală #6 – Creația

Cu aceasta, doctrină fundamentală a creației este fundamentală pentru cine suntem și pentru ceea ce credem și practicăm ca adventiști de ziua a șaptea.

Această doctrină afirmă: „Dumnezeu este Creator al tuturor lucrurilor și a exprimat în Scriptură raportul autentic al activității Sale creatoare. El a creat universul și, într-o creație recentă de șase zile, Domnul a făcut ‘cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele’ și s-a odihnit în ziua a șaptea.”

„În acest fel, El a instituit Sabatul ca un memorial perpetuu al încheierii lucrării Sale creatoare. El a îndeplinit și a completat timp de șase zile literale care, împreună cu Sabatul, au constituit aceeași unitate de timp pe care noi o numim astăzi o săptămână.”

„Primul bărbat și prima femeie au fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca o încoronare a lucrării de creație, dându-li-se stăpânire peste pământul întreg și pri­mind răspunderea de a se îngriji de el. Când lucrarea de creare a lumii a fost terminată, aceasta a fost „foarte bună”, declarând slava lui Dumnezeu.”

Divina Vindecare

„Lucrarea creației nu poate fi explicată de către știință. Ce știință poate explica misterul vieții?…Pentru crearea pământului, Dumnezeu nu a rămas dator materiei preexistente. “El a zis și s-a făcut; a poruncit și a luat ființă.” (Psalmul 33:9). Toate lucrurile, materiale sau spirituale, s-au înfățișat înaintea lui Iehova, Domnul, la cuvântul Său și au fost create pentru un scop care Îi aparține personal. Cerurile și toată oștirea lor, pământul și toate lucrurile de pe el și-au început existența prin suflarea gurii Sale. La crearea omului s-a descoperit puterea unui Dumnezeu existent ca Persoană.” (Divina Vindecare, p. 414).

În continuare citim, „Când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, forma umană era perfectă în toate întocmirile ei, însă era fără viață. Atunci, un Dumnezeu personal, existent prin Sine Însuși, a suflat asupra acelei forme suflarea de viață și omul a devenit o ființă vie, inteligentă. Toate părțile organismului uman au fost puse în mișcare. Inima, arterele, venele, limba, mâinile, picioarele, simțurile, facultățile mintale, toate și-au început lucrul și toate au fost condiționate de niște legi. Omul a devenit un suflet viu. Prin Hristos – Cuvântul, Dumnezeu ca Persoană l-a creat pe om și l-a înzestrat cu inteligență și putere.” (Divina Vindecare, p. 415).

Un Dumnezeu iubitor

Cât de reconfortant este să știm că am fost creați de un Dumnezeu personal, care există prin sine, care ne iubește și ne-a înzestrat cu inteligență și putere!

Mai presus de toate acestea, iubirea motivează ceea ce Dumnezeu a făcut pentru că El este iubire. El ne-a creat nu numai pentru ca noi să-L iubim, ci și pentru ca El să ne poată iubi.

În episodul următor, vom analiza mai atent de ce înțelegerea creației este importantă și cât de fundamentală este pentru viața noastră de astăzi. Între timp, pastorul Wilson vă invită să vizitați adventist.ro/creatia/ pentru a citi mai multe. De asemenea, puteți găsi videoclipuri, prezentări, articole, galerii foto și multe altele la grisda.org.

Creația

Articolul precedent