Cum ne poate ajuta Spiritul Profeției să proclamăm mărturia lui Isus?

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 15 octombrie 2021

Acest Sabat care vine este Ziua Spiritul Profeției/Patrimoniului Adventist. Este o zi specială pentru a comemora cum a început adventismul și cum Dumnezeu a condus Biserica.

În Buletinul Conferinței Generale, din 1893, p. 24, Ellen White a scris: „În analizarea istoriei noastre trecute, parcurgând fiecare pas înainte până în poziția noastră actuală, pot spune: „Lăudat fie Dumnezeu!” În timp ce văd ce a făcut Dumnezeu, sunt plină de uimire și de încredere în Hristos ca lider. Nu avem de ce să ne temem pentru viitor, cu excepția cazului în care vom uita modul în care Domnul ne-a condus și învățătura Sa în istoria noastră trecută. Acum suntem un popor puternic dacă ne punem încrederea în Domnul, pentru că gestionăm adevărurile mărețe ale Cuvântului lui Dumnezeu. Avem pentru ce să fim recunoscători.”

Într-adevăr, este bine să ne amintim cum ne-a condus Dumnezeu în trecut și cum ne-a învățat adevărurile sale mărețe din Biblie. Din acest motiv, comemorăm patrimoniul Adventist și prețuim darul Spiritului Profeției.

În Apocalipsa 12:17 citim: „Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos.” (Apocalipsa 12:17)

Acum, care este mărturia lui Isus? Apocalipsa 19:10 spune că este „Duhul prorociei.”

Ce cadou la timp și important!

Totuși, Ellen White ne avertizează în Solii Alese 2, p. 78: „Chiar ultima amăgire a lui Satana va fi aceea de a anula efectul mărturiei Duhului lui Dumnezeu. (…) Satana va lucra cu ingeniozitate, pe căi diferite și prin mijloace diferite, pentru a tulbura încrederea rămășiței poporului lui Dumnezeu în mărturia cea adevărată. El va aduce viziuni false, va amesteca adevărul cu minciuna și îi va degusta pe oameni într-o asemenea măsură, încât ei vor considera că tot ce poartă numele de „viziune” este o formă de fanatism, dar sufletele sincere vor fi făcute în stare să compare adevărul cu minciuna și să facă deosebire între ele. (…)” (Solii Alese 2, p 78)

Între timp, Spiritul Profeției nu este Biblia și nici nu este egal cu ea. Dar, așa cum spune White, ne conduce la Biblie. Și este inspirat de mărturia lui Isus.

Potrivit cărții Solii Alese 1, p. 41, „Prin Duhul Său Sfânt, vocea lui Dumnezeu ni s-a adresat fără încetare prin avertizări și învățături pentru a întări credința în Spiritul profeției. De repetate ori, mi s-a adresat porunca: Scrie lucrurile pe care ți le-am dat pentru a întări credința poporului Meu în poziția pe care a adoptat-o. Timpul și încercările nu au anulat învățăturile date, ci, de-a lungul anilor de suferință și jertfire de sine, au confirmat adevărul mărturiei date. Învățătura care a fost dată în primele zile ale vestirii soliei trebuie să fie susținută ca fiind o învățătură sigură pentru aceste zile ale încheierii vestirii ei.” (Solii Alese 1, p. 41)

Acum, mărturia lui Isus face parte din mișcarea Adventă. Este un dar de la Dumnezeu, centrat în Hristos și tot ceea ce reprezintă – mântuirea, harul și slujirea în sanctuarul ceresc.

În timp ce ne apropiem de sfârșitul timpului, trebuie să rămânem aproape de Dumnezeu studiind Cuvântul Său și urmând sfaturile sale din Spiritul Profeției. Această mărturie servește ca o lumină mai mică care duce la lumina mai mare a Cuvântului lui Dumnezeu. Cu aceasta, fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în timp ce descoperiți darul minunat pe care vi l-a dat prin Spiritul Profeției.