Săptămâna trecută, Ted Wilson a vorbit despre Darurile Spirituale. Săptămâna aceasta, va vorbi despre Doctrina fundamentală #18: Darul profeției.
Săptămâna trecută, Ted Wilson a vorbit despre Darurile Spirituale. Săptămâna aceasta, va vorbi despre Doctrina fundamentală #18: Darul profeției.

Darul profeției [Ce este?] – Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 27 mai 2022

Darul profeției

În episodul anterior, pastorul Ted Wilson a vorbit despre darurile spirituale. Astăzi, el va aborda unul dintre acestea, darul profeției.

Citim în Apocalipsa 12:17 că „balaurul s-a înfuriat pe femeie și s-a dus să facă război cu restul descendenților ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus Hristos.” Iar versetul 10 din capitolul 19 ne spune că „mărturia lui Isus este spiritul profeției.”

Doctrina fundamentală #18: Darul Profeției

În legătură cu aceasta, a optsprezecea doctrină fundamentală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea afirmă: „scripturile mărturisesc că unul dintre darurile Duhului Sfânt este profeția. Acest dar este un semn de identificare al Bisericii rămășiței și credem că s-a manifestat în lucrarea lui Ellen G. White. Scrierile ei vorbesc cu autoritate profetică și oferă mângâiere, îndrumare, instruire și corectare Bisericii. De asemenea, ei clarifică faptul că Biblia este standardul prin care toată învățătura și experiența trebuie să fie testate.”

Darul profeției a fost în funcțiune de-a lungul timpului Vechiului Testament. De exemplu, când Aaron și Maria s-au răzvrătit împotriva conducerii lui Moise, Dumnezeu le-a spus: „Ascultați acum cuvintele Mele: Dacă există un profet printre voi, Eu, Domnul, mă fac cunoscut lui într-o viziune; îi vorbesc într-un vis” (Numeri 12:6).

Înainte de moartea sa, Moise le-a spus israeliților: „Domnul, Dumnezeul vostru, va ridica pentru voi un profet ca mine din mijlocul vostru, dintre frații voștri. Pe el îl veți auzi” (Deuteronomul 18:15).

Această profeție s-a împlinit prin Iosua și profeții care i-au succedat. Dar împlinirea sa finală a fost în apariția lui Mesia, care a fost Profetul care a condus poporul lui Dumnezeu din sclavia păcatului în Canaanul ceresc.

Între timp, darul profeției a lucrat și în vremurile Noului Testament. Pavel le-a scris Efesenilor că va rămâne în biserică „până când vom ajunge cu toții la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu” (Efeseni 4:13).

Ellen G. White

Dumnezeu a dăruit acest dar al profeției unei femei pe nume Ellen G. White. A fost o femeie cu daruri spirituale remarcabile care și-a trăit cea mai mare parte a vieții în secolul al XIX-lea.

A scris peste 5.000 de articole în periodice și 40 de cărți. Scrierile ei au avut un impact revoluționar asupra a milioane de oameni din întreaga lume. Acestea acoperă subiecte precum religie, educație, relații sociale, evanghelizare, profeție, publicații, nutriție și management.

Ellen White a fost mai mult decât o scriitoare talentată. De asemenea, ea a fost numită de Dumnezeu ca mesager special pentru a atrage atenția lumii asupra Bibliei și pentru a-i pregăti pentru a doua venire a lui Hristos.

De la vârsta de 17 ani până la moartea ei la 70 de ani, Dumnezeu i-a dat 2.000 de vise și viziuni. Cunoștințele și sfaturile pe care le-a primit prin aceste revelații erau toate în scrierile ei. Astfel, noi, Adventiștii de Ziua a Șaptea, Acceptăm scrierile ei ca fiind inspirate de Dumnezeu.

Cu toate acestea, „scrierile lui Ellen White nu sunt un substitut pentru Scriptură. Ele nu pot fi plasate la același nivel. Sfintele Scripturi stau singure, standardul unic prin care ea și toate celelalte scrieri trebuie judecate și cărora trebuie să li se supună” (Adventiștii de Ziua a Șaptea Cred…, p. 227).

Într-adevăr, Ellen White a fost o femeie remarcabilă care a trecut toate testele unui profet adevărat ca în Scripturi. Ea a ajutat la întemeierea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Prin sfaturile ei, Dumnezeu a binecuvântat imens Biserica.

Apel

Ca un apel, 2 Cronici 20:20 ne amintește să „credeți în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți; credeți în profeții Lui și veți prospera.”

Să îmbrățișăm acest dar al profeției pe care Dumnezeu l-a dăruit Bisericii.
Mai multe despre darul profeției la www.adventist.ro/gift-of-prophecy/the-gift-of-prophecy/ scrierile lui Ellen White la www.egwwritings.org.

Articolul anterior