Familia [Cum să experimentăm Roada Duhului prin mărturie] - pastorul Ted Wilson

Articole 4 September 2021

Data de 5 septembrie marchează începutul „Săptămânii de rugăciune pentru unitatea familiei”. Prin urmare, în acest videoclip, pastorul Ted Wilson și soția lui, Nancy, discută despre rolul familiei în misiune.

Dumnezeu a creat prima familie în grădina Edenului. De atunci, familia a fost piatra de temelie a societății și a bisericii lui Dumnezeu. Dar știați că familia poate fi un martor pentru Dumnezeu?

În pagina 32 din cartea Căminul Adventist, se spune „Cea mai mare dovadă a puterii creștinismului, care poate fi prezentată lumii, este o familie ordonată și disciplinată. Aceasta va recomanda adevărul mai mult decât orice, pentru că este o dovadă vie a puterii acestuia asupra inimii.” (Căminul Adventist, p. 32).

O familie bine ordonată și bine disciplinată pare a fi un ideal foarte înalt? Ca ființe umane, eșuăm și pare imposibil să realizăm acest ideal. Dar Dumnezeu nu ne cere să facem imposibilul. El a spus, „Tot ceea ce — la porunca Sa — trebuie făcut, poate fi adus la îndeplinire în și prin puterea Sa. Toate cerințele lui Dumnezeu sunt tot atâtea împuterniciri din partea Sa.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 333).

Biblia și Spiritul Profetic ne oferă foarte multe instrucțiuni cu privire la cum putem avea o familie fericită, plină de prezența lui Dumnezeu. Dar punerea în practică a acestui lucru nu este foarte ușor. De aceea, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu prin studiul Bibliei și rugăciune.

De asemenea, cereți să fiți umpluți de Duhul Sfânt în fiecare zi. Până atunci, putem să manifestăm roada Duhului. Potrivit cu Galateni 5:22,23 aceasta este „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5:22, 23)

Având aceste roade, putem învăța și crește în Hristos și astfel putem deveni martori eficienți pentru El.