Tragedia veacurilor capitolul 6: Hus și Ieronim
Tragedia veacurilor capitolul 6: Hus și Ieronim

Tragedia veacurilor capitolul 6: Hus și Ieronim

Articole 17 February 2023

În această săptămână, pastorul Ted Wilson vorbește despre capitolul șase din Tragedia veacurilor, intitulat „Hus și Ieronim”. Jan Hus și Ieronim din Praga au fost precursori ai Reformei. Lucrarea lor s-a răspândit în Boemia – o țară cunoscută acum sub numele de Republica Cehă – și dincolo de ea, pe măsură ce au adus adevărurile mântuitoare găsite în Scriptură la mii de oameni din Europa.

O învățătură fundamentală a lui Hus și Ieronim privea Scriptura și mergea direct împotriva învățăturii Bisericii Catolice, iar în scurt timp, acești reformatori au simțit mânia Romei.

Pentru că au refuzat să retracteze și să renunțe la convingerile lor, atât Hus, cât și Ieronim au fost martirizați, în acel loc aflându-se acum o piatră în amintirea lor.

Martiri pentru Isus. Hus și Ieronim

Chiar și dușmanii care au asistat la execuția acestor doi bărbați au fost uimiți de calmul lor. Un susținător puternic al papei a descris scenele astfel:

„Amândoi au păstrat o atitudine fermă când li s-a apropiat ceasul din urmă. S-au pregătit pentru foc ca și când ar fi mers la un ospăț de nuntă. N-au scos niciun strigăt de durere. Când flăcările s-au ridicat, ei au început să cânte imnuri, și doar furia flăcărilor le-a oprit cântarea”

(Tragedia veacurilor, pag. 110)

Credincioșie

Acum, când ne gândim la credincioșia lui Hus și a lui Ieronim și a multor altora care au fost martirizați pentru Isus, să ne amintim de frumosul text din Evrei 12:1-2 –

„Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”

(Evrei 12:1-2)

Pentru a afla mai multe despre Hus și Ieronim, citiți Tragedia veacurilor de Ellen White la https://greatcontroversyproject.org/.

Articolul anterior

Link către clipul în Limba Română (@bacauserbanesti)