Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc (Partea 3)
Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc (Partea 3)

Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc (Partea 3) - pastorul Ted Wilson

Articole 2 September 2022

Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc (Partea 3)

Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson încheie seria de trei părți a discuției despre slujirea Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc, mai exact despre ceea ce face Isus în ceruri chiar acum, ca parte a celei de-a douăzeci și patra Convingeri Fundamentale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Sanctuarul pământesc și serviciile sale arătau spre Isus, Mielul lui Dumnezeu. Dar când a venit pe pământ și a luat asupra Lui consecințele păcatului pentru noi, murind pe cruce, El a devenit împlinirea jertfelor ceremoniale. Prin urmare, nu a mai fost nevoie de jertfe animale.

După învierea și înălțarea Sa, Hristos și-a început slujirea în Sanctuarul Ceresc ca Mare Preot, Avocat și Mijlocitor al nostru. „Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi!” (Romani 8:34).

Dar dacă jertfa lui Hristos a fost suficientă, ce mai este de făcut în Sanctuarul Ceresc?

Este important să ne amintim că la tabernacolul pământesc, după ce mielul era înjunghiat, sângele acestuia era stropit în interiorul sanctuarului, transferând simbolic păcatul asupra sanctuarului. Păcătosul era iertat, dar păcatul său rămânea în cort. Și la fel cum serviciul pământesc avea o ispășire anuală, și Sanctuarul Ceresc trebuie curățat.

Curățirea sanctuarului?

În ceruri, se ține o evidență pentru a documenta viața fiecărei persoane. Acest dosar este cel care va fi studiat în timpul judecății. „Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.” (Eclesiastul 12:14).

Când cerem iertare, Isus „este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9).

Dumnezeu i-a arătat lui Daniel o viziune a Sanctuarului Ceresc în care a văzut o imagine de ansamblu a evenimentelor viitoare din lume și a aflat despre profeția de 2300 de zile. „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi Sfântul Locaș va fi curățat!” (Daniel 8:14). Această profeție va începe atunci când „[porunca] pentru zidirea din nou a Ierusalimului” (Daniel 9:25) a fost dată de regele Artaxerxes în 457 î.Hr. Și s-a încheiat în 1844 d.Hr.

În anii 1800, un grup de credincioși care au citit aceste profeții au crezut că pământul este sanctuarul și că purificarea lui va avea loc la a doua venire a lui Hristos. La fel cum sanctuarul pământesc a fost curățat în Ziua Ispășirii, ei credeau că Isus se va întoarce în Ziua Ispășirii, pe 22 octombrie 1844.

Marea Dezamăgire

Din păcate, nu s-a întâmplat așa cum se așteptau. De aceea, acea zi a fost numită „Marea Dezamăgire”. Cu toate acestea, prin studiu biblic și rugăciune, au descoperit că acea zi nu era ziua celei de-a doua veniri a lui Isus, ci ziua care marca începutul curățării sanctuarului ceresc în Locul Preasfânt.

Odată cu aceasta, trebuie să existe un timp de investigație: Ale cui păcate trebuie să le acopere Isus? Cine a luat decizia de a accepta darul iertării? Cine și-a încredințat viața Lui?

Judecata de cercetare

Văzând judecata în viziunea sa, Daniel a scris: „Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un Îmbătrânit de zile a șezut jos. … scaunul Lui de domnie era ca niște flăcări de foc, și roțile lui ca un foc aprins. … Mii de mii de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile.” (Daniel 7:9,10).

Profetul Zaharia a descris-o și el astfel: Iosua, un mare preot, „stând în picioare înaintea Îngerului Domnului.” Satana este „la dreapta lui ca să-l pârască.” (Zaharia 3:1). Apoi, se aude: „Domnul să te mustre, Satano!” (versetul 2). Preotul își dă seama că este „îmbrăcat cu haine murdare” (versetul 3).

Domnul se uită la Iosua, poruncind celor care stau înaintea Lui: „Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el!” Apoi, El îi spune lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare!” (versetul 4).

Ca și Iosua, ajungem la judecată în haine murdare. „Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită” (Isaia 64:6). Dar „Dacă ne mărturisim păcatele, El [Isus] este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9).

Făgăduința

Când ne predăm Lui, El ne va conduce cazul la judecată. „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din Cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.” (Apocalipsa 3:5).

În curând vor fi rostite cuvintele, „Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!” (Apocalipsa 22:11).

Apoi, cazul fiecărei persoane va fi decis. Pe cât de mult dorește Dumnezeu să salveze toți oamenii, pe atât de mult respectă alegerile acestora.

Imediat ce Isus își va termina lucrarea de mijlocire și de curățare a Sanctuarului Ceresc, se va întoarce pe pământ, ca să-i ia pe toți cei care au ales să accepte darul Mântuirii.

Apel

Chiar acum, Isus zăbovește în sanctuarul ceresc, gata să ne ierte păcatele imediat ce i le mărturisim pe toate. Ai acceptat darul Său, al iertării și curățirii?

Aflați mai multe despre slujirea Domnului Hristos în sanctuarul ceresc la adresa www.adventist.ro/lucrarea-domnului-hristos-in-sanctuarul-ceresc/.

Articolul anterior