Mesajul lui Dumnezeu [Cele mai serioase avertizări găsite în Scriptură - Pastor Wilson]

Articole 25 iunie 2021

Soliile celor trei îngeri găsite în Apocalipsa 14:6-12 au fost în centrul mesajului și misiunii Adventiste de Ziua a Șaptea încă de la începutul acestei mișcări. Aceste solii sunt profetice, ilustrând credibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu și proclamând cele mai serioase avertizări găsite în Scriptură.

Solia primului înger duce Evanghelia Veșnică în întreaga lume—o chemare de a se închina Dumnezeului Creator și de a anunța Ceasul judecății Sale. Al doilea se bazează pe primul, proclamând că Babilonul—un sistem fals de închinare care respinge proclamația primului înger, acceptă iluziile lui Satana și se unește cu lumea—a căzut. Solia celui de-al treilea înger scoate la lumină semnul fiarei, în contrast față de adevăratul Sabat al lui Dumnezeu ca sigiliu al lui Dumnezeu, îndemnând pe oameni să nu primească semnul.

Adventiștii de ziua a șaptea sunt familiarizați cu conținutul acestor mesaje, dar cât de des le proclamăm, în afară de adunările evanghelistice publice? Ellen White a împărtășit această perspectivă: „Ei sunt reprezentați zburând prin mijlocul cerului, proclamând o solie de avertizare pentru lume și având o misiune specială pentru oamenii care trăiesc în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Nimeni nu aude glasul acestor îngeri, deoarece ei sunt un simbol al poporului lui Dumnezeu, care lucrează în armonie cu cerul. Bărbați și femei, iluminați de Duhul lui Dumnezeu, sunt sfințiți prin adevăr și proclamă cele trei solii în ordinea lor.” (Schițe din viața mea, p. 429).

În mod clar, noi toți suntem chemați să proclamăm aceste solii salvatoare, dar cum să facem acest lucru într-un mod angelic? Iată trei aspecte practice de care trebuie să țineți cont:

1. Credeți soliile personal și permiteți să vă transforme inimile. Nu putem prezenta în mod autentic o solie ca fiind adevărată dacă noi înșine avem îndoieli. Acum este momentul să studiem cu atenție soliile celor trei îngeri și să permitem ca înțelesul lor să ne influențeze profund. 

2. Permiteți Duhului Sfânt să ne umple cu o iubire profundă, asemănătoare cu cea a lui Hristos, față de toată lumea. 

3. Utilizați metode bazate pe Biblie pentru a împărtăși mesajul complet.    Dumnezeu schimbă inimile celor care aud aceste mesaje minunate. Duhul Sfânt influențează mintea indivizilor care trebuie să ia o decizie pentru Hristos și ce privilegiu este pentru noi să fim folosiți ca instrumente ale lui Dumnezeu pentru a influența pe alții pentru El! Doar bazându-ne complet pe Isus și pe puterea Duhului Sfânt vom putea realiza orice. Dumnezeu ne pregătește pentru ceva foarte neobișnuit care se va întâmpla în curând—revărsarea ploii târzii a Duhului Sfânt. Fie ca a doua venire a lui Hristos și cele trei soli ale îngerilor Săi să fie proclamate de fiecare adventist de ziua a șaptea din întreaga lume, pentru că Isus vine în curând!