Noul Pământ
Noul Pământ

Noul Pământ (Cum va fi?) – Pastorul Ted Wilson

Articole 30 septembrie 2022

Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson încheie seria video despre cele 28 de convingeri fundamentale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Ca atare, în acest videoclip, el vorbește despre noul pământ, subiectul celei de-a douăzeci și opta convingeri fundamentale.

În episodul precedent, am vorbit despre mileniu și despre sfârșitul păcatului, în special despre modul în care păcatul și păcătoșii vor fi distruși și despre cum va fi curățat pământul.

Ioan despre Noul Pământ

Vorbind despre aceasta, apostolul Ioan a văzut Noul Ierusalim pogorându-se și așezându-se pe pământ, zicând,

„Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Și a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.” (Apocalipsa 21:3-5)

Ce loc frumos! Imaginați-vă cum va fi atunci când întregul pământ va fi readus la starea sa perfectă și fără păcat.

Noul Pământ

Convingerea fundamentală nr. 28 a Adventiștilor de Ziua a Șaptea îl descrie astfel:

„Pe Noul Pământ, în care domnește neprihă­nirea, Dumnezeu le va oferi o casă eternă celor răscumpărați și un mediu perfect pentru viața, iubirea și bucuria veșnică, precum și pentru a putea învăța în prezența Lui. Căci aici Dumnezeu Însuși va locui cu poporul Său, iar moartea și suferința vor fi deja dispărute. Marea luptă va fi încheiată și nu va mai fi păcat. Toate lucrurile, cu viață și fără viață, vor declara că Dumnezeu este dragoste, iar El va domni veșnic. Amin!” (A 28-a Convingere Fundamentală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea)

Pe noul pământ, vom avea la dispoziție o eternitate să învățam, să descoperim lucruri noi, să creștem și să petrecem timp cu eroii Bibliei, inclusiv cu Isus Însuși, desigur. Aici, nu va mai exista durere, suferință, tristețe, ură, moarte și alte consecințe ale păcatului. Vor exista doar pace, bucurie, fericire, iubire și numai lucrurile bune.

Tragedia Veacurilor despre Noul Pământ

În afară de asta,

„Toate comorile universului vor fi deschise spre studiu mântuiților lui Dumnezeu. Neîncătușați de moarte, ei își iau zborul neobosit către lumile îndepărtate — lumi care au fost mișcate de durere la vederea necazului oamenilor și au tresăltat în cântări de bucurie la vestea despre un suflet salvat. Cu o bucurie de nedescris, copiii pământului ajung părtași la bucuria și înțelepciunea ființelor necăzute. Ei se împărtășesc din comorile de cunoștință și înțelegere câștigate prin veacuri și veacuri din contemplarea lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Cu o viziune neumbrită, ei privesc slava creațiunii — sori, stele și  sisteme, toate în ordinea rânduită lor înconjurând tronul Dumnezeirii. Numele Creatorului este scris pe toate lucrurile, de la cea din urmă și până la cea mai mare, și în toate se manifestă bogățiile puterii Sale.” (Tragedia Veacurilor, p. 677)

La pagina 678, ea continuă,

„Și anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai slăvite despre Dumnezeu și despre Hristos. Pe măsură ce crește cunoștința, cresc și dragostea, respectul și fericirea. Cu cât oamenii Îl vor cunoaște pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai mare va fi admirația lor față de caracterul Său. Când Isus deschide în fața lor bogățiile mântuirii și realizările uimitoare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiți sunt cuprinse de o devoțiune și mai arzătoare și, cu o bucurie și mai entuziastă, își ating harpele de aur și atunci de zece mii de ori zece mii și mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălța coruri puternice de laudă.” (Tragedia Veacurilor, p. 678)

Studiază mai mult

Vrei să faci parte din acel cor măreț de laudă? Dumnezeu dorește să ne ofere fiecăruia dintre noi darul mântuirii și al veșniciei. Ți-ai dăruit inima Lui sau ți-ai încredințat din nou viața Lui? El te invită să faci asta chiar acum. Pentru a afla mai multe despre ce spune Biblia despre noul pământ, vizitați www.adventist.ro/noul-pamant/.