Postul [Cum ne poate ajuta rugăciunea să proclamăm Soliile celor Trei Îngeri?] – Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 1 October 2021

Pastorul Ted Wilson vorbește mereu în videoclipurile sale săptămânale despre soliile celor trei îngeri. De ce nu? Pentru o lume în criză, cuvintele de speranță și dragoste sunt o nevoie urgentă.

De fapt, Ellen White are o atenționare cu privire la acest lucru în cartea ei, Mărturii pentru Comunitate, vol. 9, p. 19.

Ea spune „Într-un sens special, adventiștii de ziua a șaptea au fost puși în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredințată ultima avertizare pentru o lume ce piere. Asupra lor luminează lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate — proclamarea primei, a doua și a treia solii îngerești. Nu e o altă lucrare de o așa mare importanță. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenția. Adevărurile cele mai solemne, încredințate vreodată celor muritori, ne-au fost date nouă să le vestim lumii. Proclamarea acestor adevăruri trebuie să fie lucrarea noastră.”

Este adevărat că soliile celor trei îngeri fac parte de mult timp din predicarea noastră. Cu toate acestea, cât de mult știm despre ele? Le putem explica altor persoane?

Pentru a ne ajuta cu acest lucru, în acest episod, pastorul Ted și soția sa, Nancy, vorbesc despre importanța rugăciunii și a postului în timp ce dăm mărturie.

Rugăciunea ne ajută să înțelegem mai bine adevărul biblic, să creștem în credință în mijlocul dificultăților vieții și să obținem puterea Duhului Sfânt pentru a deveni martori eficienți.

Dar de ce acest lucru include și post? Postim pentru că dorim foarte mult binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu este altă cale. În schimb, este un răspuns care arată dragostea noastră pentru El.

Cu aceasta, suntem sfătuiți în cartea Dietă și Hrană, pag. 188, 189: „Acum și de acum înainte până la încheierea timpului, cei din poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie mai hotărâți, mai prudenți, neîncrezându-se în propria lor înțelepciune, ci în înțelepciunea Conducătorului lor. Ei ar trebui să-și pună deoparte zile de post și rugăciune. Se poate ca abstinența totală de la mâncare să nu fie necesară, dar ei ar trebui să mănânce cu moderație din hrana cea mai simplă.” (Dietă și Hrană, pag. 188, 189)

Între timp, este important să ne amintim că postul este mai mult decât abținerea de la mese. Este mai mult alegerea de a sacrifica ceva pentru a te ruga mai intenționat cu inima și sufletul. Dar nu este vorba despre câștigarea unei recompense cerești. În schimb, scopul este de a elimina distragerile, astfel încât să-l putem căuta pe Isus din toată inima.

Cu aceasta, pastorul Ted te invită iei parte la această zi specială de rugăciune și post. După cum spune Matei 18:19-20, „Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:19-20) Acum este momentul să împărtășim ultimele solii de speranță și mântuire ale lui Dumnezeu. Nu e timp de întârziere. Prin urmare, nu rata binecuvântările pe care Dumnezeu le are pregătite pentru voi, în timp ce ne unim în post și rugăciune.