Speranța [Minunata speranță pe care o aduce Isus - pastorul Wilson]

Articole 9 July 2021

În acest videoclip, pastorul Ted Wilson se concentrează pe minunata speranță pe care o avem în Isus.

Citim în 1 Tesaloniceni 4:13-18 „Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. Căci, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. 

Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte.” (1 Tesaloniceni 4:13-18) 

Și, într-adevăr, ce mângâiere sunt în aceste cuvinte! Prieteni, în timp ce ne gândim la cei dragi care au adormit în Isus, putem avea o astfel de speranță și pace pentru că știm că într-o zi în curând vom fi din nou împreună și nu va trebui niciodată să ne luăm la revedere! Ce promisiune minunată și glorioasă este aceasta!

Între timp, însă, putem avea pace, știind că în acest moment, cei dragi sunt doar adormiți. Nu mai suferă, nu mai sunt îngrijorați, nu mai au nici o luptă.

Și în 1 Corinteni 15:51-55, Pavel prezintă foarte clar cum într-o zi, cei care mor în Hristos, precum și cei care trăiesc în El când va veni Isus, vor primi darul vieții veșnice. Citim: „Iată, vă spun o taină: nu vom dormi cu toții. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, Și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte?  Unde îți este boldul, moarte?” (1 Corinteni 15:51-55) Să nu renunțăm niciodată la speranță. Căci avem cuvântul sigur al lui Dumnezeu, care este plin cu aceste promisiuni foarte prețioase! Ce gând minunat că dragii noștri — tineri și bătrâni — care au murit în Isus, vor primi într-o zi foarte curând viață veșnică și vom fi pentru totdeauna cu ei și cu Domnul. Fie ca aceste cuvinte să ne dea tuturor speranță și curaj în timp ce așteptăm acea mare zi a Învierii.