Studiu biblic [Dumnezeu vă va ajuta să atingeți lumea prin Scriptură – Pastor Ted Wilson]

Articole 4 iunie 2021

Cum te va ajuta Dumnezeu să atingi lumea? În acest videoclip, pastorul Ted Wilson va aborda o poveste foarte interesantă găsită în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, care începe de la versetele 26-28: „Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: „Scoală-te și du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu.” Filip s-a sculat și a plecat.  și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine se întorcea de acolo  Și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia.” (Fapte 8:26-28)

Există câteva puncte interesante din acest pasaj. În primul rând, se spune că „un înger al Domnului a vorbit lui Filip.” Cine era Philip? El nu a fost unul dintre cei doisprezece ucenici, dar știm că a fost un urmaș credincios al lui Isus care a slujit ca unul dintre primii diaconi ai Bisericii primare. Și cine era Etiopianul? Deși nu-i știm numele, știm câteva lucruri despre el. A fost un înalt oficial la curtea reginei Candace din Etiopia.

Este interesant că acest om „venise la Ierusalim să se închine”, iar acum, în timp ce se întorcea acasă, citea din sulul lui Isaia. De fapt, Fapte 8:32-33 ne spune ce pasaj din Isaia citea bărbatul: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; și, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura; în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. și cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viața I-a fost luată de pe pământ.” (Fapte 8:32-33)

În timp ce Etiopianul contempla acest pasaj, încercând să-l înțeleagă, Duhul Sfânt i-a zis lui Filip: „Du-te și ajunge carul acesta!” Deci, Philip a alergat la el și . . . i-a zis: „Înțelegi tu ce citești?” Și omul a răspuns, „Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” și l-a invitat pe Filip să i se alăture în carul unde au avut un minunat studiu biblic. Nu știm cât timp a durat acel studiu biblic în car, dar știm că până la sfârșit demnitarul etiopian a declarat, „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (Fapte 8:37) și a fost botezat.

Prieteni, astăzi există mii de oameni ca demnitarul etiopian care caută adevărul. Poate că au auzit lucruri despre Biblie, sau poate încearcă să o citească, dar fără să înțeleagă. Ni se spune, „Multe suflete prețioase bâjbâie în întuneric, tânjind în lacrimi și rugându-se pentru a primi lumină.” (Sfaturi pentru editori, p. 65).

Ești dispus să mergi să le aduci lumină, ajutându-i să înțeleagă adevărul găsit în scripturi, așa cum a făcut Filip? Așa cum Domnul a furnizat tot ce avea nevoie Filip pentru a ajunge la omul etiopian, El va oferi tot ce ai nevoie pentru a ajuta oamenii să înțeleagă Scripturile.

Accentul Bisericii Mondiale pentru acest Sabat care vine este: „Atinge lumea prin studiul biblic.” Condus de către Departamentul Școala de Sabat și Lucrare Personală al Conferinței Generale, aceasta este o ocazie minunată de a utiliza mai multe resurse excelente disponibile pentru a îmbunătăți propria noastră înțelegere a Scripturilor, în special prin Școala de Sabat, unde vom studia Biblia în fiecare săptămână, și prin oferirea de studii Biblice prin școlile de Biblie prin corespondență, studii biblice online, precum și grupuri mic și studii individuale. Pentru mai multe informații, vizitați: sabbathschoolpersonalministries.org Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în timp ce vă asociați cu El pentru a atinge lumea prin studiu Biblic!