Studiu Biblic

Școala de Sabat

 • La lucru, având arma în mână

  7. Ce au făcut iudeii sub conducerea lui Neemia pentru a se opune împotrivirii? De ce a fost important ca ei să se pregătească să lupte în loc să nu facă nimic, crezând că Dumnezeu îi va proteja? Neemia 4:13,14 13. De aceea am pus în locurile cele mai de jos dinapoia zidului şi în Post-ul La lucru, având arma în mână apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Oprirea lucrărilor

  5. Ce au făcut vrăjmașii ca să oprească lucrările din Ierusalim? Ezra 4:6-24 6. Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda şi din Ierusalim. 7. Şi pe vremea lui Artaxerxe, Bişlam, Mitredat, Tabeel şi ceilalţi tovarăşi de slujbă ai lor au scris lui Artaxerxe, împăratul perşilor. Post-ul Oprirea lucrărilor apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Profeții încurajează

  Din nefericire, împotrivirea cu care s-au confruntat iudeii din partea națiunilor înconjurătoare, descrisă în Ezra 4, Ezra 5, Ezra 6, le-a produs teamă și oamenii nu au mai vrut să lucreze la templu. După cum am menționat deja, evenimentele prezentate în Ezra 4:6 – 6:22 nu sunt în ordine cronologică. De aceea, vom analiza capitolul Post-ul Profeții încurajează apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Manifestarea opoziției

  1. De ce crezi că iudeii au refuzat ajutorul altor popoare la construirea templului? Ezra 4:1-5 1. Vrăjmaşii lui Iuda şi Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un Templu Domnului Dumnezeului lui Israel. 2. Au venit la Zorobabel şi la capii de familii şi le-au zis: „Să zidim şi noi cu voi; căci şi Post-ul Manifestarea opoziției apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Confruntarea cu împotrivirea

   Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Şi au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înştiinţări către Darius şi până la primirea unei scrisori de la el în această privinţă. (Ezra 5:5) Capitolele 3–6 din Ezra sunt structurate tematic, acoperind mai multe perioade istorice de împotrivire față de reconstruirea templului. Recunoașterea Post-ul Confruntarea cu împotrivirea apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Un gând de încheiere

  „Timpul venirii lui Hristos, ungerea Lui prin Duhul Sfânt, moartea Lui și vestirea Evangheliei la neamuri erau arătate cu precizie. Iudeii avuseseră privilegiul de a înțelege aceste profeții și a le recunoaște împlinirea în lucrarea lui Isus. Hristos a stăruit ca ucenicii Lui să înțeleagă însemnătatea studiului profețiilor. Referindu-Se la profeția dată lui Daniel cu Post-ul Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Responsabilitatea noastră

  Când suntem chemați de Dumnezeu, avem totuși libertatea de a accepta sau a respinge chemarea Sa, la fel cum avem libertatea de a accepta sau a respinge mântuirea pe care El le-o oferă tuturor. Poate că El ne pune în anumite poziții, dar noi putem alege să nu urmăm îndemnurile Sale. El dorește ca noi Post-ul Responsabilitatea noastră apare prima dată în Studiu Biblic.

 

Biblia la rând

 • 2 Cronici 2

  2 Cronici 2 1. Solomon a poruncit să se zidească o Casă Numelui Domnului şi o casă împărătească pentru el. 2. Solomon a numărat şaptezeci de mii de oameni, ca să ducă sarcinile, optzeci de mii, ca să taie pietre pe munte, şi trei mii şase sute, ca să-i privegheze. 3. Solomon a trimis să Post-ul 2 Cronici 2 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • 2 Cronici 1

  2 Cronici 1 1. Solomon, fiul lui David, s-a întărit în domnie; Domnul Dumnezeul lui a fost cu el; şi l-a înălţat din ce în ce mai mult. 2. Solomon a poruncit întregului Israel, căpeteniilor peste mii şi sute, judecătorilor, mai marilor întregului Israel, căpeteniilor caselor părinteşti; 3. şi Solomon s-a dus cu toată adunarea Post-ul 2 Cronici 1 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • 1 Cronici 29

  1 Cronici 29 1. Împăratul David a zis întregii adunări: „Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr şi plăpând, şi lucrarea este însemnată, căci Casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. 2. Mi-am întrebuinţat toate puterile să pregătesc pentru Casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce Post-ul 1 Cronici 29 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • 1 Cronici 28

  1 Cronici 28 1. David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile seminţiilor, căpeteniile cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile şi turmele împăratului şi ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji şi pe toţi voinicii. 2. Împăratul David s-a sculat în Post-ul 1 Cronici 28 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • 1 Cronici 27

  1 Cronici 27 1. Aceştia sunt copiii lui Israel, după numărul lor, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi peste sute şi slujbaşi în slujba împăratului pentru tot ce privea şirul cetelor, sosirea şi plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci şi patru de mii de oameni. 2. Post-ul 1 Cronici 27 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • 1 Cronici 26

  1 Cronici 26 1. Iată cetele uşierilor: Din coreiţi: Meşelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf. 2. Fiii lui Meşelemia: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea; 3. Elam, al cincilea; Iohanan, al şaselea; Elioenai, al şaptelea. 4. Fiii lui Obed-Edom: Şemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; Ioah, al Post-ul 1 Cronici 26 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • 1 Cronici 25

  1 Cronici 25 1. David si capeteniile ostirii au pus deoparte pentru slujba pe aceia din fiii lui Asaf, Heman si Iedutun care proroceau intovarasiti de harpa, de lauta si de chimvale. Si iata numarul celor ce aveau de indeplinit lucrarea aceasta: 2. Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania si Asareela, fiii lui Asaf, Post-ul 1 Cronici 25 apare prima dată în Studiu Biblic.

Facebook