Studiu Biblic

Școala de Sabat

 • Puterea transformatoare a Cuvântului

  6. Ce schimbare a adus în viaţa lui Iosia şi a întregului popor descoperirea Cărții Legii? 2 Împărați 22:3-20 3. Regele lui Israel le spusese slujitorilor săi: „Ştiţi că Ramotul Ghiladului este al nostru, iar noi nu facem nimic ca să-l luăm din mâna regelui Aramului!” 4. El l-a întrebat pe Iehoşafat: – Vrei să mergi Post-ul Puterea transformatoare a Cuvântului apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Biblia și istoria

  În comparație cu alte cărți considerate sfinte, Biblia nu prezintă doar gândurile filozofice ale unui om (ca Buda sau Confucius), ci redă intervențiile lui Dumnezeu în istorie în succesiunea lor spre împlinirea unui plan precis, care are în vedere: (1) făgăduinţa cu privire la Mesia și (2) a doua venire a lui Isus. Acest progres Post-ul Biblia și istoria apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Biblia și profeția

  Biblia este unică printre alte lucrări religioase cunoscute, deoarece profețiile și scrierile profetice alcătuiesc aproape o treime din conținutul ei. Faptul că găsim în ea atât profeția, cât și împlinirea ei în timp este foarte important pentru viziunea pe care o avem despre Biblie, pentru că Dumnezeul care acționează în istorie cunoaște viitorul și l-a Post-ul Biblia și profeția apare prima dată în Studiu Biblic.

 • De către cine și unde a fost scrisă Biblia?

  Diversitatea autorilor, a locurilor și a condiţiilor ne oferă o mărturie unică a faptului că Dumnezeu este preocupat să transmită istoria și solia Sa pentru oamenii foarte diferiţi care sunt destinatarii ei. 3. Ce ştim despre scriitorii biblici și mediul social în care au trăit? Exodul 2:10 Copilul a crescut şi ea l-a adus fetei Post-ul De către cine și unde a fost scrisă Biblia? apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Cuvântul viu al lui Dumnezeu

  Chiar înainte de moartea sa, Moise, autorul primelor cinci cărți ale Bibliei, prezintă înaintea poporului o cântare (Deuteronomul 31:30; 32:1-43). 1. Cum descrie Moise Cuvântul lui Dumnezeu și puterea sa în viața evreilor care erau chiar la hotarul țării făgăduite? Deuteronomul 32:45-47 45. După ce a isprăvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Post-ul Cuvântul viu al lui Dumnezeu apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Caracterul unic al Bibliei

  Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. (Psalmii 119:105) Alcătuită din 66 de cărți și scrisă de-a lungul a mai bine de 1 500 de ani, pe trei continente (Asia, Africa și Europa), de peste 40 de autori, Biblia este unică. Nu există nicio altă carte, sacră sau Post-ul Caracterul unic al Bibliei apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Un gând de încheiere

  „Lui Daniel i­a fost cerut să sigileze partea aceea din prorocie care avea legătură cu zilele din urmă, «până la vremea sfârșitului». O solie cu privire la judecată, întemeiată pe împlinirea acelor profeții, nu putea fi proclamată decât atunci când avea să vină această vreme. Dar, în timpul sfârșitului, spune profetul, «mulți vor citi și Post-ul Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.

 

Biblia la rând

 • Psalmii 57

  Psalmii 57 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine! Căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile. 2. Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt, către Dumnezeu, care lucrează pentru mine. 3. El îmi va trimite izbăvire din cer, în Post-ul Psalmii 57 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Psalmii 56

  Psalmii 56 1. Ai milă de mine, Dumnezeule! Căci nişte oameni mă hărţuiesc. Toată ziua îmi fac război şi mă chinuiesc. 2. Toată ziua mă hărţuiesc potrivnicii mei; sunt mulţi, şi se războiesc cu mine ca nişte trufaşi. 3. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. 4. Eu mă voi lăuda Post-ul Psalmii 56 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Psalmii 55

  Psalmii 55 1. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea şi nu Te ascunde de cererile mele! 2. Ascultă-mă şi răspunde-mi! Rătăcesc încoace şi încolo şi mă frământ, 3. din pricina zarvei vrăjmaşului şi din pricina apăsării celui rău. Căci ei aruncă nenorocirea peste mine şi mă urmăresc cu mânie. 4. Îmi tremură inima în mine Post-ul Psalmii 55 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Psalmii 54

  Psalmii 54 1. Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău şi fă-mi dreptate, prin puterea Ta! 2. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele. 3. Căci nişte străini s-au sculat împotriva mea, nişte oameni asupritori vor să-mi ia viaţa; ei nu se gândesc la Dumnezeu. – (Oprire) 4. Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este Post-ul Psalmii 54 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Psalmii 53

  Psalmii 53 1. (Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe flaut. O cântare a lui David.) Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este niciunul care să facă binele. 2. Dumnezeu Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva Post-ul Psalmii 53 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Psalmii 52

  Psalmii 52 1. (Către mai marele cântăreţilor. O cântare a lui David. Făcută cu prilejul celor spuse de Doeg, edomitul, lui Saul, când zicea: „David s-a dus în casa lui Ahimelec”.) Pentru ce te făleşti cu răutatea ta, asupritorule? Bunătatea lui Dumnezeu ţine în veci. 2. Limba ta nu născoceşte decât răutate, ca un brici Post-ul Psalmii 52 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Psalmii 51

  Psalmii 51 1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Şeba.) Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! 2. Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu! 3. Post-ul Psalmii 51 apare prima dată în Studiu Biblic.

Facebook