Studiu Biblic

Școala de Sabat

 • Un gând de încheiere

  „Măsura regulii de aur este adevărata măsură a creștinismului. Tot ce este mai puțin înseamnă amăgire. O religie care îi face pe oameni să pună un preț mai mic pe ființele omenești pe care Hristos le-a prețuit atât de mult, încât și-a dat viața pentru ele, o religie care ne face să fim nepăsători față Post-ul Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • „Acești foarte neînsemnați…”

  O altă ocazie în care lui Isus I s-a pus o întrebare și El a dat un răspuns cu totul diferit de cel anticipat este redată în Matei 24 șiMatei 25. Ucenicii au venit la Isus și L-au întrebat despre distrugerea Templului din Ierusalim și despre vremea revenirii Sale (Matei 24:1-3). Concluzia răspunsului cuprinzător al Post-ul „Acești foarte neînsemnați…” apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • Omul bogat și săracul Lazăr

  În pilda cu bogatul nemilostiv și săracul Lazăr (Luca 16:19-31), Isus compară viețile a doi oameni – unul bogat, altul foarte sărac. În lipsa ajutoarelor sociale, a spitalelor de stat și a cantinelor pentru săraci, era obișnuit ca nevoiașii, cei infirmi sau dezavantajați să cerșească în fața caselor bogaților. Era de așteptat ca bogații să Post-ul Omul bogat și săracul Lazăr apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • Samariteanul milos

  3. Cum a rezumat învăţătorul Legii poruncile Vechiului Testament pentru o viaţă după voia lui Dumnezeu? Care este legătura dintre cele două? Luca 10:25-27 25. Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” 26. Isus i-a zis: „Ce este scris în Post-ul Samariteanul milos apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • „Biruiește răul prin bine”

  Când ne gândim la învățătura lui Isus, ar trebui să ținem cont de oamenii cărora li Se adresa și de situația în care trăiau ei. Isus începuse să atragă mari mulțimi de oameni din regiunile în care lucra El (Matei 4:25; Matei 5:1). Majoritatea erau oameni de rând, care trăiau sub stăpânirea Imperiului Roman, dar Post-ul „Biruiește răul prin bine” apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • Predica de pe Munte

  Cea mai lungă predică, sau colecție de învățături, a lui Isus este Predica de pe Munte. Cele trei capitole care vorbesc despre viața în Împărăția lui Dumnezeu încep cu o declarație a valorilor cunoscute astăzi ca „Fericirile.” 1. Care sunt trăsăturile comune ale celor nouă valori din Predica de pe Munte sau ale oamenilor descriși Post-ul Predica de pe Munte apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • „Acești foarte neînsemnați frați ai Mei…”

   Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei 25:40) Văzând că, atunci când a fost pe pământ Isus a fost mereu preo- cupat de ceilalți, în special de cei în suferință și Post-ul „Acești foarte neînsemnați frați ai Mei…” apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 

Biblia la rând

 • 1 Regi 19

  1 Imparati (1 Regi) 19 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie şi cum ucisese cu sabia pe toţi prorocii. 2. Izabela a trimis un sol la Ilie, să-i spună: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu Post-ul 1 Regi 19 apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • 1 Regi 18

  1 Imparati (1 Regi) 18 1. Au trecut multe zile, şi cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie, în al treilea an: „Du-te şi înfăţişează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe faţa pământului.” 2. Şi Ilie s-a dus să se înfăţişeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. 3. Şi Ahab a Post-ul 1 Regi 18 apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • 1 Regi 17

  1 Imparati (1 Regi) 17 1. Ilie, tişbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel al cărui slujitor sunt, că în anii aceştia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu.” 2. Şi cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: 3. „Pleacă de Post-ul 1 Regi 17 apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • 1 Regi 16

  1 Imparati (1 Regi) 16 1. Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Iehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeşa: 2. „Eu te-am ridicat din ţărână şi te-am pus mai mare peste poporul Meu, Israel; dar pentru că ai umblat pe calea lui Ieroboam şi ai făcut pe poporul Meu, Israel, să păcătuiască, pentru ca să Post-ul 1 Regi 16 apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • 1 Regi 15

  1 Imparati (1 Regi) 15 1. În al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărăţească peste Iuda, Abiam. 2. A împărăţit trei ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. 3. El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui; şi Post-ul 1 Regi 15 apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • 1 Regi 14

  1 Imparati (1 Regi) 14 1. În vremea aceea, s-a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam. 2. Şi Ieroboam a zis nevestei sale: „Scoală-te, te rog, şi schimbă-ţi hainele, ca să nu se ştie că eşti nevasta lui Ieroboam, şi du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul; el mi-a spus că voi fi împăratul Post-ul 1 Regi 14 apare prima dată în Studiu Biblic. […]

 • 1 Regi 12

  1 Imparati (1 Regi) 12 1. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. 2. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon, şi în Egipt locuia. 3. Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam şi toată adunarea lui Israel Post-ul 1 Regi 12 apare prima dată în Studiu Biblic. […]

Facebook