Studiu Biblic

Școala de Sabat

 • De la mândrie la smerenie

   Cât de mari sunt semnele Lui şi cât de puternice sunt minunile Lui! Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi stăpânirea Lui dăinuieşte din neam în neam! (Daniel 4:3) Mândrie – aşa a fost numit primul păcat. Mai întâi a fost manifestată de Lucifer, un înger din curțile cerului. Dumnezeu a spus prin Ezechiel: „Ți Post-ul De la mândrie la smerenie apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Un gând de încheiere

  „Învățăturile care trebuie scoase din experiențele tinerilor evrei de pe câmpia Dura sunt importante. În zilele noastre, multor slujitori ai lui Dumnezeu, cu toate că nu sunt răufăcători, le va fi dat să sufere umilințe și abuzuri din mâinile acelora care, inspirați de Satana, sunt plini de invidie și fanatism religios. Mânia omului va fi Post-ul Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Secretul din spatele credinței

  Privind la experiența lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego, poate ne întrebăm: Care este secretul unei credințe atât de puternice? Cum au putut să aleagă mai degrabă să ardă de vii decât să se închine acelui chip? Gândește-te la toate modalitățile în care și-ar fi putut motiva supunerea față de împărat. Totuși, deși știau că puteau Post-ul Secretul din spatele credinței apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Al patrulea bărbat

  4. Ce s-a întâmplat? Cine era al patrulea bărbat? Daniel 3:19-27 19. La auzul acestor cuvinte, Nebucadneţar s-a umplut de mânie şi şi-a schimbat faţa, întorcându-şi privirile împotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. A luat din nou cuvântul şi a poruncit să încălzească de şapte ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Post-ul Al patrulea bărbat apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Încercarea de foc

  Pentru cei trei evrei, închinarea la acel chip, impusă de împărat, era o contrafacere evidentă a închinării de la Templul din Ierusalim, a modului în care ei se închinaseră până atunci. Deși dețineau poziții în imperiu și erau loiali împăratului, credincioșia lor față de Dumnezeu stabilea o limită loialității față de om. Ei erau dispuși Post-ul Încercarea de foc apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Chemarea la închinare

  2. Ce paralelă putem observa între ce s-a întâmplat în timpul lui Daniel și ce se va întâmpla în viitor? Daniel 3:8-15 8. Cu prilejul acesta şi în aceeaşi vreme, câţiva haldeeni s-au apropiat şi au pârât pe iudei. 9. Ei au luat cuvântul şi au zis împăratului Nebucadneţar: „Să trăieşti veşnic, împărate! 10. Ai Post-ul Chemarea la închinare apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Chipul de aur

  1. Ce anume l-a motivat pe împărat să facă acest chip? Daniel 3:1-7 1. Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului. 2. Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi pe cârmuitori, pe Post-ul Chipul de aur apare prima dată în Studiu Biblic.

 

Biblia la rând

 • Iov 26

  Iov 26 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: 2. „Cât de bine ştii tu să vii în ajutorul slăbiciunii! Cum dai tu ajutor braţului fără putere! 3. Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belşug de înţelepciune dai tu la iveală! 4. Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Şi al cui Post-ul Iov 26 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Iov 25

  Iov 25 1. Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis: 2. „Puterea şi groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte. 3. Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui? 4. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Post-ul Iov 25 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Iov 24

  Iov 24 1. Pentru ce nu păzeşte Cel Atotputernic vremurile de judecată şi de ce nu văd cei ce-L cunosc zilele Lui de pedeapsă? 2. Sunt unii care mută hotarele, fură turmele şi le pasc; 3. iau măgarul orfanului, iau zălog vaca văduvei; 4. îmbrâncesc din drum pe cei lipsiţi, silesc pe toţi nenorociţii din Post-ul Iov 24 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Iov 23

  Iov 23 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: 2. „Şi acum plângerea mea este tot o răzvrătire. Dar suferinţa îmi înăbuşe suspinele. 3. Oh! Dacă aş şti unde să-L găsesc, dacă aş putea să ajung până la scaunul Lui de domnie, 4. mi-aş apăra pricina înaintea Lui, mi-aş umple gura cu dovezi. 5. Post-ul Iov 23 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Iov 22

  Iov 22 1. Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis: 2. „Poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu; ci înţeleptul nu-şi foloseşte decât lui. 3. Dacă eşti fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va câştiga El? 4. Pentru evlavia ta te pedepseşte El Post-ul Iov 22 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Iov 21

  Iov 21 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: 2. „Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele, daţi-mi măcar această mângâiere. 3. Lăsaţi-mă să vorbesc, vă rog; şi, după ce voi vorbi, veţi putea să vă bateţi joc. 4. Oare împotriva unui om se îndreaptă plângerea mea? Şi pentru ce n-aş fi nerăbdător? 5. Priviţi-mă, miraţi-vă şi Post-ul Iov 21 apare prima dată în Studiu Biblic.

 • Iov 20

  Iov 20 1. Ţofar din Naama a luat cuvântul şi a zis: 2. „Gândurile mele mă silesc să răspund, şi frământarea mea nu-mi dă pace. 3. Am auzit mustrări care mă umplu de ruşine, şi din adâncul minţii mele duhul mă face să răspund. 4. Nu ştii tu că, demult de tot, de când a Post-ul Iov 20 apare prima dată în Studiu Biblic.

Facebook