Tații [pastorul Wilson vorbește despre rolul influent încredințat taților]

Articole 18 iunie 2021

În acest videoclip, pastorul Ted Wilson vorbește despre rolul influent care a fost încredințat taților.

Studiile au arătat că tații au o influență profundă asupra copiilor lor, care se uită la ei pentru a le oferi un sentiment de securitate, atât fizică, cât și emoțională. În plus, atunci când tații sunt afectuoși și susțin copilul, aceasta sporește dezvoltarea mentală și socială a acestuia și îl ajută să se simtă încrezător. Cel mai important, tații au o influență profundă asupra vieții spirituale a copiilor lor. 

Un sondaj interesant realizat în Elveția în urmă cu câțiva ani de Oficiul Federal Elvețian de Statistică din Neuchatel a pus câteva întrebări pentru a determina dacă practicile religioase ale unei persoane au influențat practicile spirituale ale generației următoare. Studiul a concluzionat: „Practica religioasă a tatălui familiei este cea care, mai presus de toate, determină participarea viitoare sau absența de la biserică a copiilor.” [1]

Avem, de asemenea, o abundență de gânduri inspirate cu privire la rolul spiritual al taților. În Căminul Adventist citim, „Tatăl… îi va lega pe copiii săi de tronul lui Dumnezeu printr-o credință vie. Nebizuindu-se pe tăria sa, el trebuie să-și lege sufletul lipsit de ajutor de Domnul Isus și să ia putere de la Cel Prea Înalt.” Autorul continuă: Fraților, rugați-vă în cămin, în familia voastră, zi și noapte; rugați-vă cu stăruință în cămăruța voastră; chiar și în timpul zilei, când sunteți la lucru, înălțați sufletul în rugăciune către Dumnezeu. În acest fel a umblat Enoh cu Dumnezeu. (Căminul Adventist p. 212).

Și, desigur, Biblia este plină de instrucțiuni cu privire la relațiile de familie. În Efeseni 6:4 citim, „Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.” (Efeseni 6:4) Și în Proverbele 1:8 este dată această instrucțiune importantă: „Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale!.” (Proverbele 1:8)

Cu toate acestea, uneori apar tensiuni și în aceste momente promisiunea din Maleahi 4:6 este deosebit de mângâietoare. Vorbind despre puterea lui Dumnezeu de a vindeca relațiile, se spune „El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor,…” (Maleahi 4:6)

Și, deși niciun tată uman nu este perfect, cât de minunat este să știm că avem un Tată Ceresc perfect care se îngrijește profund de noi. În Psalmul 103, versetele 8, 13 și 14 citim: „Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate… Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El știe din ce suntem făcuți; Își aduce aminte că suntem țărână.” (Psalmul 103: 8,13,14)

Și avem această asigurare de la Isus însuși când spune în Ioan 16:27 „Căci Tatăl Însuși vă iubește…” (Ioan 16:27) Taților – fie ca Isus, Cuvântul Său, și rugăciunea constantă să vă fie călăuză. Puteți găsi o putere extraordinară, curaj și înțelepciune doar în acest fel.