Valdenzii
Valdenzii

Tragedia veacurilor capitolul 4: Valdenzii

Articole 3 February 2023

Valdenzii au fost, probabil, cel mai cunoscut grup de credincioși care au rămas credincioși adevărului biblic în timpul unei perioade de întuneric spiritual. Ei au reprezentat o legătură fidelă între credința apostolică și Reforma care a urmat secole mai târziu. În această săptămână, pastorul Ted Wilson discută despre capitolul patru din Tragedia veacurilor, intitulat „Valdenzii”.

Sub supremația papală, aceste grupuri de oameni au fost forțate să se ascundă departe, în locuri pustii, și să memoreze scripturile în secret, să urmeze studii superioare și chiar să intre în câmpul misionar sub masca unei chemări seculare.

Tragedia veacurilor de Ellen White

Ellen White ne spune pe ultima pagină a capitolului:

„Persecuțiile care s-au abătut multe secole peste acest popor cu teamă de Dumnezeu au fost suportate cu o răbdare și o hotărâre care L-au onorat pe Răscumpărătorul lor. În ciuda cruciadelor duse împotriva lor și a măcelului inuman la care au fost supuși, ei au continuat să-și trimită misionarii pentru a răspândi adevărul prețios. Erau vânați și omorâți, dar sângele lor uda sămânța semănată, care nu înceta să aducă roade. (…) Împrăștiați prin multe țări, ei au semănat semințele Reformei (…) și [aceasta] care trebuie să fie dusă mai departe până la încheierea timpului de către cei care vor fi, de asemenea, dispuși să sufere totul din pricina «Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos» (Apocalipsa 1:9).” (Tragedia veacurilor, pag. 78).

Pentru a afla mai multe despre valdenzi, citiți Tragedia veacurilor de Ellen White la https://greatcontroversyproject.org/.


Citește Tragedia veacurilor pe viatasisanatate.ro/citeste/o-pagina-pe-zi

Articolul anterior

YouTube