Vei merge să proclami cele trei solii îngerești? - Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 6 noiembrie 2021

Lumea se apropie de sfârșit. Prin urmare, este timpul ca noi, adventiștii de ziua a șaptea, să fim mai îndrăzneți în a proclama cele Trei Solii Îngerești, astfel încât să nu existe altă lucrare de mai mare importanță decât aceasta.

În această Săptămână mondială de rugăciune (6-13 noiembrie), pastorul Ted Wilson vă invită să vă alăturați celorlalți adventiști de ziua a șaptea de pe tot globul pentru a studia în detaliu aceste solii din numărul special din noiembrie al revistei Adventist World. Fiți parte la acest eveniment mondial, descărcând o copie a acestei reviste de la adventistworld.org.

Dumnezeu are o misiune specială la orice vârstă. Specificul poate varia, dar scopul final rămâne același – de a aduce oamenii într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu pentru eternitate.

Cu peste 2.500 de ani în urmă, Dumnezeu l-a folosit pe Daniel pentru a-și îndeplini profețiile în timpul lui. Dar aceste profeții se extind în timpul nostru și dincolo de el. Ele sunt identificate în Apocalipsa 10 ca o „cărticică” pecetluită până la timpul sfârșit. Versetele 8 și 9 spun, „Du-te de ia cărticica deschisă… Ia-o … și mănânc-o; ea îți va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.” (Apoc. 10:8,9).

Se regăsește până la marea dezamăgire din 1844, marcând sfârșitul profeției de 2300 de ani în ceea ce privește curățarea sanctuarului și judecata de cercetare.

A fost o amară dezamăgire când Isus nu a venit așa cum se așteptau credincioșii așteptători. Dar puțin știau ei că munca lor nu era încă finalizată, deoarece mai era o solie de transmis lumii întregi.

După cum știți, această solie a ajuns să fie cunoscut sub numele de Cele Trei Solii Îngerești, împărțit în trei părți descrise în Apocalipsa 14:6-12. Prima și al doua solie au fost transmise de primii credincioși adventiști. A treia solia va fi dată înainte de a doua venire a lui Hristos. Iar combinația acestor solii este apelul final al lui Dumnezeu către lume.

Acum, misiunea noastră ca biserică a rămășiței lui Dumnezeu este clarificată așa cum se afirmă aici: „Într-un sens special, adventiștii de ziua a șaptea au fost puși în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredințată ultima avertizare pentru o lume ce piere. Asupra lor luminează lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate — proclamarea primei, a doua și a treia solii îngerești. Nu e o altă lucrare de o așa mare importanță. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenția. … Lumea trebuie să fie avertizată și poporul lui Dumnezeu trebuie să fie sincer față de sarcina încredințată lui.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 9 pag. 19)

Din moment ce Dumnezeu ne-a încredințat să proclamăm aceste solii lumii, trebuie să le înțelegem mai întâi înainte de a le împărtăși. Prin urmare, Pastor Wilson vă încurajează să vă întâlniți acolo unde vă aflați pentru a participa la această săptămână de rugăciune.

Pe măsură ce conflictul dintre adevăr și minciună se intensifică și sfârșitul se apropie, cei credincioși ai lui Dumnezeu trebuie să continue misiunea, lăsând rezultatele în seama Lui. Fețele lor vor fi „… luminate, și strălucind de consacrare sfântă, se vor grăbi, din loc în loc, pentru a vesti solia din cer. … Solia va fi dusă nu atât prin argumente, cât prin convingerea profundă a Duhului lui Dumnezeu. … adevărul este văzut cu claritate, iar copiii cinstiți ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ținut. … În ciuda unirii tuturor forțelor împotriva adevărului, un mare număr va lua poziție de partea Domnului.” (Tragedia Veacurilor 612)

Acum este timpul să studiem aceste solii, să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne conducă și să ne lăsăm pe deplin în mâinile Lui. Împreună, să spunem, „voi merge să proclam cele trei solii îngerești!” Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe măsură ce petreceți timp cu el în această săptămână mondială de rugăciune.

Săptămâna de rugăciune în România se va desfășura în perioada 3-11 Decembrie

Descarcă GRATUIT copia revistei Curierul Adventist pe luna decembrie de aici.