Viața, moartea și învierea lui Isus Hristos
Viața, moartea și învierea lui Isus Hristos

Viața, moartea și învierea lui Isus Hristos [Ce speranță aduc acestea?] – Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 18 martie 2022

Viața, moartea și învierea lui Isus Hristos – Pastorul Ted Wilson

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre Isus Hristos. El se concentrează asupra vieții, morții și învierii Sale, punctul central al Scripturilor și a noua doctrina fundamentală a adventiștilor de ziua a șaptea.

Această doctrină se află chiar în centrul Creștinismului, deoarece viața lui Hristos pe pământ, moartea pe cruce și învierea glorioasă ne dau speranță de mântuire.

La început, când Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, ei erau perfecți. Din păcate, când au ales să nu-L asculte, păcatul a intrat în lume. Din fericire, Dumnezeu a conceput un plan pentru a-i salva. Adică, „Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15 NTR).

Această promisiune frumoasă a însemnat că Dumnezeu Fiul, Isus Hristos, a promis că va veni pe pământ, se va naște dintr-o fecioară și va lua asupra Lui umanitatea noastră. El a murit în locul nostru, luând pedeapsa păcatului nostru murind pe Cruce pentru ca noi să putem fi împăcați cu El. El a suferit condamnarea care ar fi trebuit să fie a noastră pentru a ne elibera de păcat și a ne permite să trăim pentru totdeauna cu El.

Tragedia Veacurilor

„Crucea lui Hristos va fi știința și cântecul mântuiților în toată veșnicia. În Hristos cel slăvit Îl vor vedea pe Hristos cel răstignit. Niciodată nu se va uita că El, a cărui putere a creat și susținut lumile nenumărate prin vastele domenii ale spațiului, iubitul Fiu al lui Dumnezeu, Maiestatea cerului, El, pe care heruvimii și serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, S-a umilit pentru a ridica omenirea căzută; ca să poarte vinovăția și rușinea păcatului și ascunderea feței Tatălui, până când chinurile unei lumi pierdute I-au sfâșiat inima și I-au zdrobit viața pe crucea de pe Calvar.” (Tragedia Veacurilor, p. 651).

Dar Isus nu a fost singur în această mare jertfă. El a fost cu Dumnezeu Tatăl. Ioan trei cu șaisprezece spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Ioan 3:16 NTR)

Dumnezeu a dat darul Fiului Său pentru ca noi să avem viața veșnică. Trebuie să acceptăm acest dar și să-I permitem să ne schimbe inimile. Nu numai că Isus a murit pentru noi, dar a trăit și o viață fără păcat, care ne servește drept exemplu pentru a trăi. Viața, moartea și învierea Lui ne-a dat mântuire și ne-a arătat ce este cu adevărat iubirea.

Doctrina fundamentală #9

Doctrina fundamentală Adventistă de Ziua a Șaptea #9 afirmă: „În viața Domnului Hristos de perfectă ascultare de voința lui Dumnezeu, în suferințele Sale, în moartea și învierea Sa, Dumnezeu a oferit singurul mijloc de ispășire pentru păcatul omenirii, astfel încât aceia care prin credință primesc această ispășire să poată avea viața veșnică și întregul univers creat să poată înțelege mai bine sfânta și infinita iubire a Creatorului. Această ispășire desăvârșită apără, reafirmă justețea Legii lui Dumnezeu și bunătatea caracterului Său, deoarece acestea două condamnă păcatul nostru și fac posibilă iertarea noastră. Moartea Domnului Hristos este înlocuitoare și expiatoare, aducând împăcare și transformare. Învierea Domnului Isus Hristos proclamă triumful lui Dumnezeu asupra forțelor răului și, acelora care acceptă ispășirea, le asigură biruința finală asupra păcatului și a morții. Învierea confirmă domnia lui Isus Hristos, înaintea căruia fiecare genunchi din ceruri și de pe pământ se va pleca.”

Ce Dumnezeu uimitor, incredibil slujim! El a oferit o cale pentru mântuirea noastră. Așa cum a spus Pavel, „Căci întrucât moartea a venit printr-un om, tot printr-un Om (adică Isus) a venit și învierea dintre cei morți. Căci așa cum, în Adam, toți mor, tot astfel, în Cristos, toți vor fi înviați.” (1 Cor. 15:21, 22 NTR).

Resurse suplimentare

Există atât de multe de învățat din această doctrină fundamentală vizitând www.adventist.ro/viata-moartea-si-invierea-domnului-hristos/ și citind Hristos Lumina Lumii de Ellen G. White. Ca apel, pastorul Wilson vă invită să-l acceptați pe Isus Hristos ca Mântuitor personal. Isus vă așteaptă cu iertare disponibilă gratuit tuturor celor care vin. Acum este momentul să vii la El.

Articolul anterior.