„Vie Împărăția Ta” (Adevărul despre venirea lui Hristos)

„Vie Împărăția Ta” (Adevărul despre venirea lui Hristos) este cel mai recent audiobook gratuit al Editurii Viață și Sănătate. Poate fi ascultat pe https://www.youtube.com/playlist?list=PLV1RcunXknZOSw3ZnqcQL5QxB10mfrMEi

sau pe https://soundcloud.com/evscloud-250749803/sets/vie-imparatia-ta

Din cuprins:

Despre sfârșitul lumii

Marele test

Semne și min(ci)uni

Dincolo de mormânt

Să nu mai vii, Isuse!

666 sau sigiliul lui Dumnezeu?

Marea contrafacere

Judecat și mântuit

Ultima lacrimă

Torța încă aprinsă

Eliberarea venită din cer

Răsplata celor drepți

Marea sărbătoare a sfinților

Vaccin împotriva morții

Vie Împărăția Ta!

„Vie împărăția Ta!” Primul care a rostit cuvintele acestea a fost Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, pe când îi învăța pe apostoli și pe mulțimi cum să se roage (Luca 11:1-4; Matei 6:7-13). De la El învățătură, de două mii de ani, urmașii Lui mărturisesc aceeași credință și așteptare — că doar venirea Împărăției lui Dumnezeu va aduce reașezarea dreaptă a tuturor lucrurilor.

A fost așteptarea marilor oameni ai credinței, fie că s-au numit Adam sau Noe, Avraam sau Daniel. Venirea Împărăției lui Dumnezeu a fost visată până și de împăratul Nebucadnețar al Babilonului (Daniel 2) și a fost vestită ca bătând la uși în vremea celui mai mare profet al lumii, Ioan Botezătorul (Matei 3:2).

Paradoxal, Împărăția lui Dumnezeu a venit deja și nu este încă.

Da, a început cu venirea lui Hristos, când El le confirma ascultătorilor: „Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi” (Matei 12:28). În același timp, disprețuitorului Pilat i-a spus: „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta […] acum, Împărăția Mea nu este de aici” (Ioan 18:36, sublinierea noastră).

Împărăția nu este încă, ci se va desăvârși la a Doua Sa Venire. De aceea, când apostolii, după învierea lui Isus, au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția?” (Faptele apostolilor 1:6), Domnul le-a îndreptat mintea spre vestirea celei de-a Doua Sale Veniri.

#vieimparatiata #viitor #profetie #apocalipsa