Adevăratul motiv în slujire
Adevăratul motiv în slujire

Adevăratul motiv în slujire (Care este acesta?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 2 decembrie 2022

Adevăratul motiv în slujire

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre adevăratul motiv al slujirii, ca parte a Predicii de pe Munte a lui Isus.

„Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei” (Matei 6:1).

Aici, Isus lovește în miezul naturii umane – dorința de glorie de sine.

Atunci când facem acte de caritate,

„trebuie să dăruim în sinceritate, nu spre a face paradă de faptele noastre bune, ci din milă și dragoste față de cei aflați în suferință”,

scrie Ellen White.

„Sinceritatea scopului, adevărata bunătate a inimii, este motivul care are preț în ochii cerului”

(Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 81).

Spre deosebire de farisei, care se rugau cu voce tare în public pentru a se glorifica pe ei înșiși, Isus i-a învățat:

„Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti” (Matei 6:6 ).

Un loc de rugăciune

Isus avea anumite locuri pentru comuniune cu Tatăl. În mod similar, ar trebui să găsim un loc în care să ne putem vărsa totul către El și numai El să ne audă.

„Sufletul care se întoarce spre Dumnezeu după ajutor, sprijin și putere, prin rugăciune zilnică și serioasă, va avea aspirații nobile, o înțelegere lămurită a adevărului și datoriei, planuri mari de acțiune și o continuă foame și sete după neprihănire. Păstrând legătura cu Dumnezeu, vom ajunge în stare să le dăm și altora… lumina, pacea și seninătatea care domnesc în sufletele noastre”

(Ellen White, Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 85).

Nu vă strângeți comori pe pământ

De asemenea, Isus ne îndeamnă să

„Nu vă strângeți comori pe pământ… ci strângeți-vă comori în cer… pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră” (Matei 6 :19-21).

În legătură cu aceasta, trebuie să returnăm o zecime credincioasă și să sprijinim lucrarea Sa cu daruri financiare și cu talentele și darurile noastre.

De asemenea, El încurajează devotamentul din toată inima față de El, avertizându-ne că

„nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” (Matei 6:24).

În loc să spună „nu vreau” sau „nu trebuie”, El spune că nu putem, pentru că nu există o poziție neutră în a alege între Dumnezeu și oricine sau orice altceva căruia să-i slujim.

Nu vă îngrijorați

În cele din urmă, El spune: „Nu vă îngrijorați” (Matei 6:25), amintindu-ne că El are grijă de noi și chiar și de cele mai mici creaturi de pe pământ. În loc să ne îngrijorăm, suntem invitați să căutam

„mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33).

La pagina 100 din cartea sa Cugetări de pe muntele fericirilor, Ellen White rezumă aceste principii, spunând:

„Dacă luăm noi conducerea lucrurilor pe care trebuie să le facem și ne bizuim pe priceperea noastră ca să izbutim, ne luăm o sarcină pe care Domnul nu ne-a dat-o și încercăm s-o purtăm fără ajutorul Său.”

„Noi luăm asupra noastră o responsabilitate care Îi aparține lui Dumnezeu, așezându-ne în felul acesta în locul Său. Se poate să ne îngrijorăm și să bănuim primejdia și pierderea care vor veni asupra noastră.”

„Dar, dacă credem într-adevăr că Domnul ne iubește și vrea să ne facă bine, vom înceta să ne mai frământăm în ce privește viitorul. Ne vom încrede în Dumnezeu, așa cum se încrede un copil într-un părinte iubitor. Atunci frământările și chinurile noastre vor pieri, pentru că voința noastră este cuprinsă în voința lui Dumnezeu.”

În încheiere, să avem adevăratul motiv în slujire – să nu ne glorificăm pe noi înșine, ci pe Dumnezeu și numai pe Dumnezeu.

Pentru a afla mai multe despre acest subiect, citiți cartea lui Ellen White „Cugetări de pe muntele fericirilor” și descărcați o copie digitală la https://egwwritings.org/.

Articolul anterior