Spiritualitatea Legii
Spiritualitatea Legii

Spiritualitatea Legii (Ce ne învață Isus?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 25 noiembrie 2022

Spiritualitatea Legii

Spiritualitatea și Legea

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre spiritualitatea legii, ca parte a Predicii de pe Munte a lui Isus.

Oamenii cred că spiritualitatea și legea sunt două lucruri separate. Dar ele se îmbină perfect.

Ellen White spune:

„Legea dată pe Sinai era o vestire a iubirii, o descoperire a Legii cerului pentru pământul acesta. Ea a fost… rostită prin Acela, prin a Cărui putere inimile oamenilor puteau fi aduse în armonie cu principiile ei”. (Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 46).

Din păcate, legea este adesea privită ca o listă de instrucțiuni. Dar Isus ne arată că spiritualitatea este mai mult decât respectarea literei legii.

Spiritul Legii

„Așa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în Împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în Împărăția cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor”. (Matei 5:19-20).

Aici, Isus arată că legea este mai profundă decât aparențele exterioare. De exemplu, în cea de-a șasea poruncă, „să nu ucizi”, cultivarea urii și a mâniei este la fel de gravă ca și fapta de a ucide. Același lucru este valabil și în cazul poruncii a șaptea, „să nu comiți adulter”, deoarece Isus a spus:

„oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui”. (Matei 5:28).

Ce înseamnă păzirea Legii

Păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă să ne împăcăm cu semenii noștri (Matei 5:24), să întoarcem și celălalt obraz (Matei 5:39) atunci când ceilalți ne maltratează și să mergem o milă în plus (Matei 5:41) chiar și pentru cei care nu o merită.

Dumnezeu ne cere să facem aceste lucruri aparent imposibile pentru a putea fi ca El.

„Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit” (Matei 5:48). Și acest lucru va fi posibil doar cu Dumnezeu (Matei 19:26).

„Prin propria Sa ascultare de Lege, Domnul Hristos a dat mărturie de caracterul ei neschimbător și a dovedit că, prin harul Său, ea poate să fie împlinită în chip desăvârșit de către orice fiu sau fiică a lui Adam. …”

„Din cauză că Legea Domnului este desăvârșită, și de aceea neschimbătoare, este cu neputință ca oamenii păcătoși, prin ei înșiși, să facă față măsurii cerințelor ei.”

„Acesta este motivul pentru care Hristos a venit ca Răscumpărător al nostru. Misiunea Sa era ca, făcându-i pe oameni părtași la natura divină, să-i aducă în armonie cu principiile Legii cerului”. (Ellen White, Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 50).

Concluzie

De aceea, haideți să ne predăm lui Isus și să avem legea Lui scrisă în inimile noastre pentru a putea fi mai mult ca El.

Pentru a afla mai multe despre acest subiect, citiți cartea lui Ellen White „Cugetări de pe muntele fericirilor” și descărcați o copie digitală de la https://egwwritings.org/.

Articolul anterior.