A fi sare și lumină pentru lume
A fi sare și lumină pentru lume

A fi sare și lumină pentru lume (Ce vrea Isus să spună prin aceasta?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 18 noiembrie 2022

A fi sare și lumină pentru lume

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre a fi sare și lumină pentru lume, ce vrea Isus să spună prin aceasta și de ce ar trebui să fim astfel.

Sare

Isus a spus:

„Voi sunteți sarea pământului. Dar, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare…” (Matei 5:13).

Sarea nu dă numai gust, ci are și rol de conservant.

Când Isus ne cheamă să fim ca sarea, ne invită să devenim agenți în salvarea altora. „Creștinii care sunt curățiți prin adevăr, vor avea calitățile mântuitoare, care vor feri lumea de o totală decădere morală.” (Ellen White, Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 35).

Pentru a îndeplini această misiune, trebuie să ne amestecăm cu ceilalți printr-un contact personal și atent. Când aceștia văd dragostea și neprihănirea lui Hristos în viața noastră, le câștigăm inimile prin interesul și dragostea noastră dezinteresată pentru ei.

Totuși, acest lucru nu se întâmplă prin propria noastră putere, ci prin călăuzirea Duhului Sfânt.

Ellen White spune:

„Fără o credință vie în Domnul Hristos, ca Mântuitor personal, este cu neputință să facem ca influența noastră să fie simțită într-o lume plină de îndoială. Noi nu putem să dăm altora ceea ce noi înșine nu avem. Numai în măsura devoțiunii și consacrării noastre față de Hristos putem să exercităm o influență pentru binecuvântarea și înălțarea omenirii” (Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 37).

Lumină

În afară de sare, Isus i-a comparat pe urmașii Săi cu lumina. „Voi sunteți lumina lumii”, a spus El. „O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă.” Apoi, El a instruit: „Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:14-16).

Nu avem lumină în noi înșine. Dar când Isus, Lumina lumii, intră în viața noastră,

„cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8:12).

În timp ce Isus ne dăruiește lumina Sa, noi trebuie să împărtășim adevărul Său cu alți oameni. Noi trebuie să

„să privim pe oricine se află în nevoie, ca fiind aproapele nostru, iar lumea, ca fiind câmpul nostru de lucru”, scrie Ellen White. „Dacă biserica lui Hristos ar fi împlinit planul Domnului nostru, atunci lumina s-ar fi revărsat asupra tuturor acelora care se află în întuneric… În loc să se adune laolaltă și să fugă de răspundere și de purtarea crucii, membrii bisericii ar trebui să se împrăștie în toate țările, lăsând ca lumina lui Hristos să lumineze prin ei, lucrând așa cum a lucrat și El pentru mântuirea sufletelor, și «Evanghelia Împărăției» ar fi dusă cu repeziciune în toată lumea” (Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 42 și 43).

Concluzie

Ești gata să fii ca sarea, păstrându-i pe alții pentru Împărăția lui Dumnezeu? Ești dispus să mergi și să lași lumina Lui să strălucească prin tine și asupra tuturor celor cu care intri în contact? Pentru a afla mai multe despre acest subiect, citiți cartea lui Ellen White „Cugetări de pe muntele fericirilor” și descărcați o copie digitală de la https://egwwritings.org/.

Articolul anterior.