A opta binecuvântare din Fericiri (Ce ne învață Isus?) - Pastorul Ted Wilson
A opta binecuvântare din Fericiri (Ce ne învață Isus?) - Pastorul Ted Wilson

A opta binecuvântare din Fericiri (Ce ne învață Isus?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 11 noiembrie 2022

A opta binecuvântare din Fericiri

Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson vorbește despre ultima binecuvântare pe care Isus a menționat-o în Predica de pe Munte.

A opta fericire

Isus a spus în Matei 5:10-12:

„Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor!

Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!

Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.”

Cei prigoniți

Din păcate, persecutarea poporului lui Dumnezeu a intrat în această lume după cădere, când Cain l-a ucis pe Abel. De-a lungul secolelor, mulți dintre cei care L-au urmat pe Dumnezeu au suferit și au murit din cauza celor care s-au răzvrătit împotriva Lui.

Cei care au suferit

„batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două …,

chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți – ei, de care lumea nu era vrednică” (Evrei 11:36-38).

Promisiunea lui Dumnezeu

Cu toate acestea, ei au descoperit că promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate:

„Și puterea ta să țină cât zilele tale!” (Deuteronomul 33:25)

și „Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită” (2 Corinteni 12:9).

Referindu-se la Daniel și la prietenii săi, care au refuzat să se plece în fața chipului de aur al lui Nebucadnețar, Ellen White a scris:

„Dacă sunteți chemați să treceți prin cuptorul de foc din pricina Numelui Său, Isus va fi alături de voi, așa cum a fost și cu cei trei credincioși din Babilon.

Aceia care Îl iubesc pe Răscumpărătorul lor se vor bucura de fiecare ocazie de a lua parte împreună cu El la umilire și ocară.

Iubirea pe care o au față de Domnul lor face ca suferința pentru Numele Lui să fie dulce” (Cugetări de pe muntele fericirilor, pagina 30).

Apostolul Pavel

Într-adevăr, atunci când suferim pentru Dumnezeu, El ne promite prezența Sa și spunem împreună cu apostolul Pavel:

„Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos…

Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui…” (Filipeni 3:8,10).

Binecuvântarea lui Dumnezeu

Într-adevăr, Dumnezeu este puternic. El a promis nu numai că va fi cu noi, ci și că va aduce o binecuvântare din suferință de dragul Lui. El ne asigură:

„Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor!” (Matei 5:10).

Pentru a afla mai multe despre acest subiect, citiți cartea lui Ellen White „Cugetări de pe muntele fericirilor” și descărcați o copie digitală de pe https://egwwritings.org/.

egwwritings.org în limba Română.

Articolul anterior.