Fericirile: A cincea, a șasea și a șaptea binecuvântare
Fericirile: A cincea, a șasea și a șaptea binecuvântare

A cincea, a șasea și a șaptea binecuvântare din Fericiri (Ce ne învață Isus?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 4 November 2022

Fericirile: Binecuvântările din Matei 5:7-9

În această săptămână, pastorul Ted Wilson vorbește despre cea de-a cincea binecuvântare pe care Isus a menționat-o în Predica de pe Munte.

Privind în jur, lumea devine din ce în ce mai rece și mai întunecată. Războaiele fac ravagii. Neliniștea politică este în creștere. Se spun cuvinte dure. Relațiile se destramă. Familiile sunt în conflict. Mândria și răzbunarea devin din ce în ce mai proeminente. Într-adevăr, omenirea a decăzut de la idealul lui Dumnezeu.

Ferice de cei milostivi

Isus ne spune în Matei 5:7:

„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!”.

Cu toate acestea, mila și iertarea nu vin în mod natural în inima omului, pentru că ea este

„nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea” (Ieremia 17:9).

Dar atunci când experimentăm mila și iertarea lui Dumnezeu, inimile noastre se topesc de compasiune pentru cei care au nevoie de ele.

La pagina 22 a cărții Cugetări de pe Muntele Fericirilor, Ellen White spune:

„Dumnezeu este izvorul oricărei îndurări. … El nu Se poartă față de noi după cum merităm. Nici nu întreabă dacă suntem vrednici de iubirea Lui, ci revarsă asupra noastră bogățiile iubirii Sale, pentru ca să ne facă vrednici. El nu este răzbunător. Nu caută să pedepsească, ci să răscumpere.”

Dumnezeu ne cheamă să fim ca El, salvându-i pe cei pierduți și arătând milă și compasiune față de cei săraci, suferinzi și asupriți. Este adevărat,

„Există mulți oameni pentru care viața este o luptă plină de chin. Aceștia își dau seama de lipsurile lor și sunt nenorociți și neîncrezători; ei își închipuie că n-au nici un motiv să fie recunoscători. … Un cuvânt de simpatie, o faptă de amabilitate ar ridica poverile care apasă greu pe umerii istoviți. Și fiecare cuvânt sau faptă de amabilitate dezinteresată este o expresie a iubirii lui Hristos pentru omenirea pierdută.” (Ellen White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 23).

Ferice de cei cu inima curată

În timpul vieții lui Isus pe pământ, liderii evrei erau foarte preocupați de puritatea exterioară, astfel că au creat sute de reguli și regulamente pe care oamenii trebuiau să le respecte. Dar nu la acest tip de puritate se referea Isus când a spus:

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8).

În schimb, lui Dumnezeu Îi pasă de inimă, de minte și de motivația de a face ceva. Când El locuiește în inimile noastre, gândurile și acțiunile noastre vor fi pure și rafinate.

Mai mult decât a fi liber de senzualitate și pofte, puritatea înseamnă a fi

„sincer în scopurile și motivele ascunse ale sufletului, neatins de mândrie și egoism; umil, dezinteresat și la fel ca un copil.” (Ellen White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 25 în original).

Acesta este motivul pentru care Isus a spus că, dacă nu devenim ca niște

„copilași”, „cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor” (Matei 18:3).

Ferice de cei împăciuitori

În cele din urmă,

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5:9).

„Hristos este “Prințul păcii” … iar misiunea Lui este de a restabili pacea pe pământ și în ceruri, pacea pe care păcatul a nimicit-o.” (Ellen White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 27).

Atunci când ne mărturisim păcatele și acceptăm iertarea lui Isus, El ne dă pace. Iar când acceptăm această pace, El ne transformă și ne ajută să fim în pace cu ceilalți.

Prin aceasta, El ne cheamă să fim făcători de pace. După cum scrie Ellen White în Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 28,

„Urmașii lui Hristos sunt trimiși în lume cu solia păcii. Acela care, prin influența liniștită și neștiută a unei vieți sfinte, va descoperi iubirea lui Hristos, acela care, prin cuvânt și faptă, îl va conduce pe altul să renunțe la păcat și să-și predea inima lui Dumnezeu este un făcător de pace, un împăciuitor.”.

Isus vă invită acum să veniți la El și să vă umpleți de mila și de iubirea Sa, să aveți o inimă curată și să fiți un făcător de pace. Pentru a afla mai multe despre acest subiect, citiți cartea lui Ellen White „Cugetări de pe Muntele Fericirilor” și descărcați o copie digitală de pe https://egwwritings.org/.

Articolul anterior

Fericirile: Binecuvântările din Matei 5:7-9