Ambasadori pentru Hristos
Ambasadori pentru Hristos

Fiind ambasadori pentru Hristos [Ce înseamnă]? Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 1 iulie 2022

Ambasadori pentru Hristos

În acest videoclip, pastorul Ted vorbește despre cum să fim ambasadori pentru Hristos.

În 2 Corinteni 5, Apostolul Pavel vorbește despre ceea ce suntem ca urmași ai lui Isus. Și în timp ce așteptăm cu nerăbdare A Doua Sa Venire, Dumnezeu ne cheamă să-L reprezentăm prin puterea Sa și conectându-ne cu El zilnic.

Ambasador

Versetul 17 din acest capitol spune: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”. Într-adevăr, când devii ambasador pentru Hristos, ești o făptură (creație) nouă.

Continuând în versetul 18, Apostolul Pavel spune: „Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării.”.

În versetul 19, el continuă: „că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări.”.

Avem nevoie de ambasadori ai reconcilierii care să-i unească pe oameni în misiunea pe care Hristos ne-a încredințat-o de a proclama neprihănirea Sa, solia sanctuarului, solia sănătății, soliile celor trei îngeri și a doua venire.

Acum e momentul. Dumnezeu ne cheamă să facem parte din misiunea Sa. „Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcați-vă cu Dumnezeu!” (2 Corinteni 5:20).

„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (versetul 21).

Străjeri și purtători de lumină

De asemenea, „Într-un sens special, adventiștii de ziua a șaptea au fost puși în lume ca străjeri și purtători de lumină.” (Mărturii pentru Biserică, Volumul 9, Pagina 19).

Am fost „aleși de Dumnezeu ca un popor aparte, despărțit de lume. Prin marea pană despicătoare a adevărului El i-a scos din cariera lumii, tăindu-i de acolo, și i-a adus în legătură cu Sine. A făcut din ei reprezentanții Săi și i-a chemat să fie ambasadorii Săi în ultima lucrare de mântuire.” (Mărturii pentru Biserică, Volumul 7, Pagina 138).

Dumnezeu să ne binecuvânteze în timp ce mergem înainte ca ambasadori ai lui Hristos!

Articolul anterior

Articol în limba engleză