Implicarea Totală a Membrilor [Un apel special pentru noi] – Pastorul Ted Wilson
Implicarea Totală a Membrilor [Un apel special pentru noi] – Pastorul Ted Wilson

Implicarea Totală a Membrilor [Un apel special pentru noi] – Pastorul Ted Wilson

Articole 25 June 2022

Implicarea totală a membrilor

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre Implicarea Totală a Membrilor, o campanie globală a Bisericii Adventiste în care fiecare membru este încurajat să se implice activ în slujire și misiune.

În Luca 10, un avocat l-a provocat pe Isus, întrebându-l ce trebuie să facă pentru a moșteni viața veșnică. Răspunsul a fost: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău ca pe tine însuți.”

Bunul Samaritean

Când avocatul l-a întrebat cine este acel aproape, Isus i-a spus povestea bunului samaritean, care a întâlnit un bărbat atacat de tâlhari în timp ce se cobora de la Ierusalim la Ierihon.

Un preot l-a văzut pe om, dar a trecut pe lângă el. Un alt lider religios a venit și l-a văzut, dar a trecut și el pe lângă. Dar când a venit Samariteanul, i s-a făcut milă de el, l-a dus la un han și a avut grijă de el.

Când Isus a întrebat Care dintre cei trei bărbați este aproapele, avocatul a spus că este „Cel care a avut milă de el”, referindu-se la Samaritean.

Isus Hristos, Bunul Samaritean

Samariteanul îl reprezintă pe Isus, care ne pune și ne îmbracă cu haina neprihănirii Sale. Trebuie să-I urmăm pașii făcând o lucrare misionară medicală în cuprinzătoarea Misiune Medicală, ajutându-i pe oameni din punct de vedere fizic, mental, social și spiritual.

Ellen G. White

Cu aceasta, Pastorul Ted Wilson citează din Hristos Lumina Lumii, cartea lui Ellen White, pagina 504, spunând: „Învățătura aceasta nu este mai puțin necesară astăzi decât pe vremea când a dat-o Isus. Egoismul și formalismul rece aproape au stins focul iubirii și au îndepărtat însușirile plăcute, care trebuie să înfrumusețeze caracterul. Mulți dintre cei care mărturisesc Numele Lui au pierdut din vedere faptul că toți creștinii trebuie să-L reprezinte pe Hristos. Dacă nu se dă pe față jertfire de sine pentru binele altora, în cercul familiei, între vecini, în biserică și oriunde am fi, atunci, oricare ar fi mărturisirea gurii, noi nu suntem creștini.”

Implicarea Totală a Membrilor

Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în timp ce ne angajăm în Implicarea Totală a Membrilor, urmând pașii lui Isus, făcând ceva pentru El și pentru alții și îndreptându-i spre Marele Medic și Învățător și spre A Doua Sa Venire.

Articolul în limba Engleză

Articolul anterior.