Comportamentul creștin
Comportamentul creștin

Comportamentul creștin [Cum vrea Dumnezeu să trăim viața?] Pastorul Ted Wilson

Articole 4 August 2022

Comportamentul creștin

În această săptămână, pastorul Ted Wilson vorbește despre comportamentul creștin și despre modul în care Dumnezeu dorește să ne trăim viața, așa cum se afirmă în a douăzeci și doua doctrină fundamentală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Lui Dumnezeu îi pasă de modul în care ne trăim viețile. De fapt, El vrea o viață abundentă pentru noi. El spune în Ioan 10:10, „Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug.”

Această viață abundentă înseamnă atât o viață reușită, sfântă aici pe pământ, cât și un pregustare a vieții veșnice promise în cer. Pentru a avea viață veșnică, trebuie să profităm la maximum de viața noastră pământească urmând sfaturile lui Dumnezeu.

Suntem chemați să trăim ca urmași ai lui Hristos nu numai pentru binele nostru, ci și pentru influența pe care o avem asupra altora. 1 Ioan 2:6 ne amintește: „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.”

Comportamentul Creștin

În aceeași notă, doctrina fundamentală Adventistă de Ziua a șaptea #22 spune: „Suntem chemați să fim un popor evlavios care gândește, simte și acționează în armonie cu principiile biblice în toate aspectele vieții personale și sociale.”

„Pentru ca Duhul să refacă în noi caracterul Domnului nostru, trebuie să ne angajăm numai în acele activități care vor produce în viața noastră puritatea, sănătatea și bucuria manifestate în viața Domnului Hristos. Aceasta înseamnă că distracțiile și plăcerile noastre trebuie să fie la cele mai înalte standarde ale bunului-gust și frumuseții creștine.”

„În timp ce recunoaștem deosebirile dintre diferite civilizații, îmbrăcămintea noastră trebuie să fie simplă, decentă și de bun-gust, așa cum le stă bine acelora a căror adevărată frumusețe nu constă în împodobirea exterioară, ci în podoaba nepieritoare a unui duh blând și sme­rit.”

„Și pentru că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt, noi trebuie să avem grijă de ele, într-un mod inteligent. Pe lângă mișcare fizică și odihnă corespunzătoare, trebuie să adoptăm cea mai sănătoasă alimentație cu putință și să ne abținem de la hrana necurată arătată în Sfintele Scripturi. Deoarece băuturile alcoolice, tutunul și folosirea iresponsabilă a medicamentelor și a narcoticelor sunt dăunătoare pentru corpurile noastre, noi trebuie să ne abținem de la consumarea lor.”

„În schimb, trebuie să ne implicăm în tot ceea ce aduce gândurile și corpurile noastre în ascultare de Hristos, care dorește să fim sănătoși, folositori și plini de bucurie și bunătate.”

Înfățișarea noastră

În plus, din moment ce înfățișarea noastră reflectă cine suntem ca ambasadori ai lui Hristos, trebuie să ne îmbrăcăm simplu și modest. Podoaba exterioară, cum ar fi bijuteriile, nu sunt necesare, deoarece frumusețea dată de Dumnezeu strălucește din interior.

De asemenea, cu ce ne hrănim mintea și modul în care ne petrecem timpul afectează relația noastră cu Dumnezeu și cu alți oameni. Deci, trebuie să alegem cu atenție ceea ce urmărim, ascultăm și citim. Filipeni 4:8 ne sfătuiește: „tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.”

Noi facem aceste lucruri nu pentru a câștiga un loc în cer pentru că Isus a plătit deja prețul mântuirii noastre. În schimb, le facem pentru că îl iubim și vrem să trăim o viață care îi dă onoare și slavă, aruncând lumină în această lume a întunericului.

Ellen White

Ellen White, în cartea ei, Hristos Lumina Lumii, la pagina 668, notează rezultatul unei vieți trăite într-o relație sănătoasă cu Hristos, spunând: „Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta. Și dacă noi consimțim, El Se va identifica în așa măsură cu gândurile și cu țintele noastre, încât va lega inima și mintea noastră cu voința Sa, astfel că, atunci când ascultăm de El, vom împlini propriile îndemnuri. Voința, înnobilată și sfințită, își va găsi cea mai mare plăcere în slujirea Lui. Când Îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum avem privilegiul să-L cunoaștem, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare. Prin aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva odios.”

Ce făgăduință frumoasă de la Dumnezeu!

Pentru a afla mai multe despre comportamentul creștin, vizitați www.adventist.ro/comportamentul-crestin/.

Articolul anterior.