Dumnezeu cu noi
Dumnezeu cu noi

Darul uimitor al lui Dumnezeu pentru omenire [L-ai acceptat?] - Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 24 decembrie 2021

Darul uimitor al lui Dumnezeu pentru omenire.

Pe 29 octombrie 1993, șapte astronauți au fost treziți de muzica venită de la controlul misiunii din Houston, Texas. A fost piesa „De la distanță” (From a Distance). Mesajul său părea atât de potrivit în timp ce se uitau la pământ de la aproximativ 200 de mile.

Cântecul descrie frumusețea pământului, pacea și armonia care par să existe de la distanță. Spune: „de la distanță, lumea arată albastră și verde, iar munții acoperiți de zăpadă sunt albi.” (From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white.) Continuând: „Dumnezeu ne privește de la distanță”.

„Dumnezeu cu noi”

Dar Dumnezeu nu ne abandonează niciodată. De fapt, numele său „Emanuel” înseamnă „Dumnezeu cu noi”.

În acest videoclip, pastorul Ted Wilson și soția sa, Nancy, vorbesc despre darul uimitor al lui Dumnezeu pentru omenire. Cum a fost cu noi prin acest dar?

În Isaia 7:14, Un înger i s-a arătat lui Iosif într-un vis, spunând: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”” (Matei 1:23).

Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu nu a privit de la distanță. El a venit în căutarea lor și a oferit o promisiune că nu era pierdut tot. În mod similar, când Moise a urcat Muntele Sinai, Dumnezeu a coborât și a vorbit cu el acolo. El i-a spus: „Să-Mi facă un locaș sfânt, și Eu voi locui în mijlocul lor.” (Ex. 25:8)

Isus – Darul uimitor al lui Dumnezeu pentru omenire

Când a venit pe pământ, Isus a ales să trăiască cu o familie umilă, dedicată și temătoare de Dumnezeu. Ellen White scrie: „Isus și-a părăsit casa în slavă, și-a îmbrăcat Divinitatea cu umanitate și a venit într-o lume marcată și poluată de blestemul păcatului. El putea să rămână în casa sa cerească și primea adorația îngerilor; dar a venit pe pământ să caute și să salveze pe cei pierduți, pe cei care piereau. „S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți”. El, Maiestatea cerului, care a fost una cu Tatăl, S-a umilit, a făcut orice sacrificiu posibil, pentru ca omul să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Review & Herald 23 decembrie 1890, Art. A, Alin. 3).

El a fost „disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerii și obișnuit cu suferința, … Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, … Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.” (Is. 53:3-5).

Același Isus ne invită și ne spune „Când Mă [vei] chema, [îți] voi răspunde;” (Ps. 91:15). El vine foarte curând. Ești gata să-l întâlnești? Ai acceptat darul mântuirii Sale? L-ai acceptat ca Salvator personal?

Mai multe clipuri de pe Adventist News Network aici.

Articolul anterior