Președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Ted N.C. Wilson, vorbește despre importanța de a cere înțelepciune de la Dumnezeu.
Președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Ted N.C. Wilson, vorbește despre importanța de a cere înțelepciune de la Dumnezeu.

Înțelepciunea de la Dumnezeu [Cum o putem avea?]—Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 17 December 2021

Cum să avem înțelepciunea de la Dumnezeu?

Ai fost vreodată într-o situație în care pur și simplu nu erai sigur ce să faci? Fie că este vorba despre muncă, familie, relație și altele asemenea, ai avut nevoie doar de o direcție clară în viață.

Pentru aceste situații și multe altele, știai că există o cheie pentru a putea acționa cu înțelepciune în orice moment? În acest videoclip, pastorul Ted Wilson ar dori să o împărtășească cu tine.

Cheia

Se găsește în Mărturii pentru comunitate, Volumul 5, Pagina 43. Spune următoarele: „Aceia care studiază Biblia, care se sfătuiesc cu Dumnezeu și se sprijină pe Domnul Hristos vor fi făcuți în stare să acționeze cu înțelepciune în toate timpurile și în toate situațiile.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 43)

Ce promisiune minunată, nu-i așa? Dar implică condiții de îndeplinit.

„Studiază Biblia.”

În primul rând, „Studiază Biblia.” Nu scrie „Citește Biblia”, ci „studiază”. Este atât de important, deoarece studiind Cuvântul, găsim cunoașterea lui Dumnezeu. Dar trebuie să o căutăm.

Dumnezeu spune în proverbele 2:1-6: „…dacă vei primi cuvintele mele, Dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, Dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă-ți vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, Atunci vei înțelege frica de Domnul Și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu.  Căci Domnul dă înțelepciune; Din gura Lui iese cunoștință și pricepere.”

Rezervați-vă timp pentru a-L asculta pe Dumnezeu prin cuvântul Său. Acceptați-L cu o minte și cu o inimă deschisă. Este recomandabil să începeți cu cartea Proverbelor, deoarece este un cufăr cu comori plin cu bijuterii de înțelepciune. De asemenea, cele 31 de capitole ale sale se potrivesc celor 31 de zile ale lunii pentru citirea zilnică.

Pentru mai multe informații despre cum să studiezi Biblia, pastorul Ted te încurajează să citești documentul „Metode de studiu biblic” al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de la https://adventistbiblicalresearch.org/materials/methods-of-bible-study/.

Sfătuiește-te cu Dumnezeu

În al doilea rând, sfătuiește-te cu Dumnezeu prin privilegiul rugăciunii. Se spune „sfătuiește-te”, ceea ce înseamnă nu numai vorbit, ci și vorbind. Deoarece așa cum nu ne putem grăbi prin studiul Bibliei, nu ne putem grăbi nici la rugăciune.

În Calea spre Hristos, pagina 97, suntem avertizați să nu „ne lăsăm călăuziți de îndoielile și temerile noastre, sau dacă încercăm să rezolvăm orice lucru pe care nu-l vedem așa clar. … Dar putem să venim la Dumnezeu, dându-ne seama de neputința și dependența noastră de El, așa cum suntem în adevăr, și în credință plină de umilință și încredere să facem cunoscut lui Dumnezeu dorințele noastre. Și El, a cărui cunoaștere este fără margini, … El poate și va asculta strigătele noastre și va face ca lumina să lumineze în inimile noastre. Prin rugăciuni sincere, suntem aduși în legătură cu inima Celui Atotputernic.” (Calea către Hristos, p. 97)

Prin rugăciuni sincere, suntem aduși în legătură cu inima Celui Atotputernic. Marcu 1:35 spune, „A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo.” (Marcu 1:35)

Bazează-te pe Hristos

În al treilea rând, bazează-te pe Hristos. Aceasta implică recunoașterea faptului că nu putem face nimic singuri. După cum spune Isaia 53:6, „Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, …” „dar lăudat fie Dumnezeu, prin Hristos putem fi „mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat” a scris apostolul Pavel în scrisoarea sa către Romani, „că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:37-39).

Pentru a obține această încredere absolută, trebuie să încetăm să ne bazăm pe noi înșine. Predă-ți voia ta lui Dumnezeu, spunând: „facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” (Luca 22:42).

Procedând astfel, Dumnezeu va lucra în moduri minunate. „Când în credință smerită ne bazăm pe Hristos ca suficiența noastră, putere noastră, în totul și în toate, atunci puterea lui Dumnezeu este asupra lucrării noastre” (The Gospel Herald, 1 martie 1901, paragraful 9).

Din nou, „Aceia care studiază Biblia, care se sfătuiesc cu Dumnezeu și se sprijină pe Domnul Hristos vor fi făcuți în stare să acționeze cu înțelepciune în toate timpurile și în toate situațiile.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 43) Fie ca Dumnezeu să vă încurajeze și să vă întărească pe măsură ce cereți împlinirea acestei promisiuni ca fiind a voastră.

#TedWilson #înțelepțiune #discernământ

Cum să avem înțelepciunea de la Dumnezeu?

Articolul anterior