Distrugerea Ierusalimului
Distrugerea Ierusalimului

Distrugerea Ierusalimului (Cum și când se va întâmpla?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 12 ianuarie 2023

Distrugerea Ierusalimului

În această săptămână, pastorul Ted Wilson vorbește despre primul capitol din Tragedia veacurilor de Ellen White, intitulat „Distrugerea Ierusalimului”.

Isus a plâns

În acest capitol îl găsim pe Isus pe Muntele Măslinilor, privind Ierusalimul și templul său, plângând și spunând: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile: te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău; și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.” (Luca 19:42-44).

Știind că zidurile Ierusalimului erau înalte și fortificate, cum a fost posibilă această distrugere?

Asediul Ierusalimului

La patruzeci de ani după această întâmplare, profeția s-a împlinit: „a fost un spectacol îngrozitor… Toată culmea colinei care domina cetatea clocotea ca un vulcan. Una după alta, clădirile se prăbușeau cu un trosnet îngrozitor și erau înghițite într-un abis de flăcări. Acoperișurile de cedru erau ca o mare de flăcări; coloanele împodobite erau ca niște limbi de foc, iar turnurile porților aruncau coloane de flăcări și fum. Colinele învecinate erau luminate; și, prin întuneric, grupe de oameni erau văzute privind cu îngrijorare plină de groază înaintarea prăpădului; pe zidurile și înălțimile cetății se îngrămădeau oameni, unii aveau fețele palide de agonia disperării, alții amenințau, neputincioși, cu răzbunarea. Strigătele soldaților romani, alergând în sus și în jos, și urletele răsculaților care piereau în flăcări se amestecau cu vuietul incendiului și cu tunetul grinzilor care se prăbușeau. … de-a lungul zidurilor, răsunau gemete și vaiete” (Ellen White, Tragedia veacurilor, pag. 34).

În mod surprinzător, niciun creștin nu a murit în urma distrugerii. Cum au reușit să scape?

Avertizarea lui Isus

Hristos le-a dat ucenicilor Săi un avertisment: „Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustiirea lui este aproape. Atunci, cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, și cei de prin ogoare să nu intre în el.” (Luca 21:20-21). Ei au crezut aceste cuvinte și au așteptat semnul promis.

Apoi, sub comanda lui Cestius, romanii au înconjurat orașul Ierusalim. Dar, mai târziu, s-au retras. „Dar providența plină de milă a lui Dumnezeu dirija evenimentele pentru binele poporului Său. Semnul făgăduit fusese dat creștinilor care așteptau, iar acum le-a fost oferită ocazia, ca toți cei care doreau, să asculte de avertizarea Mântuitorului.” (Ellen White, Tragedia veacurilor, pag. 30). Toți cei care au ascultat acest avertisment fugiseră deja când romanii s-au întors sub comanda lui Titus.

Vremurile din urmă

Aceste scene se vor repeta într-un mod mult mai amplu. „Profeția Mântuitorului cu privire la căderea judecăților lui Dumnezeu peste Ierusalim trebuie să aibă o altă împlinire, față de care acea distrugere teribilă era doar o umbră slabă. În soarta cetății alese putem vedea soarta unei lumi care a respins mila lui Dumnezeu și a călcat în picioare Legea Sa. … Teribile au fost rezultatele lepădării autorității Cerului. Însă o scenă și mai întunecată este prezentată în descoperirea viitorului.” (Ellen White, Tragedia veacurilor, pag. 36), a continuat Ellen White la pagina 36.

Cu toate acestea, nu trebuie să ne temem. Isus „a avertizat lumea cu privire la ziua distrugerii finale și [ne-a] dat semne ale apropierii ei, încât toți aceia care vor, să poată scăpa de mânia viitoare.” (Ellen White, Tragedia veacurilor, pag. 37).

Credeți că sfârșitul este aproape? Vedeți semnele celei de-a doua veniri a lui Isus? Sunteți pregătit pentru ea?

„Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți; încredeți-vă în prorocii Lui, și veți izbuti.” (2 Cronici 20:20).

Pentru a afla mai multe despre distrugerea Ierusalimului, citiți Tragedia veacurilor de Ellen White la https://greatcontroversyproject.org/.

Distrugerea Ierusalimului

Articolul anterior.