Tragedia Veacurilor
Tragedia Veacurilor

Tragedia veacurilor (Lansarea unei noi serii despre această carte importantă) - Pastorul Ted Wilson

Articole 6 January 2023

Tragedia Veacurilor

Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson începe o nouă serie de discuții despre cartea lui Ellen G. White, Tragedia veacurilor.

George Rice

George, singurul copil al lui George și Dorothy Rice, a crescut în Bethlehem, Connecticut, acesta acea o dragoste de a citi cărți. Într-o zi, a dat peste o cutie veche cu multe cărți și a găsit una scrisă de Ellen G. White.

Citind-o, a aflat adevărul despre Cuvântul lui Dumnezeu. În cele din urmă, la vârsta de 15 ani, a fost botezat într-o biserică adventistă de ziua a șaptea locală. Familia și rudele sale l-au urmat și curând s-au botezat. Mai târziu, a devenit pastor, profesor și autor.

Cartea pe care George Rice a citit-o a fost Tragedia veacurilor.

Tragedia veacurilor

Autoarea, Ellen White, afirmă: „Sunt mai nerăbdătoare decât față de oricare altă carte pe care am scris-o să văd o mai mare punere în circulație a acestei cărți; căci, în Tragedia veacurilor, ultima solie de avertizare pentru lume este dată mai clar decât în oricare alta dintre cărțile mele.” (Evanghelizarea prin literatură, pag. 127).

Dându-și seama de actualitatea mesajului său, liderii bisericii adventiste mondiale au votat această carte ca fiind cartea misionară a anului 2023 și 2024, cu intenția de a fi citită de milioane de oameni prin proiectul Tragedia veacurilor 2.0.

Cum a fost scrisă Biblia

În introducerea cărții, Ellen White explică natura inspirației și prezintă modul în care a fost scrisă Biblia: „Biblia arată către Dumnezeu ca autor al ei; cu toate acestea, a fost scrisă de mâini omenești… Adevărurile descoperite sunt toate “insuflate de Dumnezeu” (2 Timotei 3, 16); cu toate acestea, sunt exprimate în cuvinte omenești. Cel Infinit, prin Duhul Său cel Sfânt, a revărsat lumina în mințile și inimile slujitorilor Săi. El a dat vise, vedenii, simboluri și înfățișări; iar aceia cărora adevărul le-a fost astfel descoperit au îmbrăcat gândul în limbaj omenesc. (Tragedia veacurilor, pag. 5).

Vorbind despre manifestarea Duhului Sfânt, ea citează Ioel 2:28: „După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise, și tinerii voștri vor avea vedenii.”

Ellen White continuă: „Prin iluminarea Duhului Sfânt, scenele luptei îndelungate dintre bine și rău au fost descoperite scriitoarei acestor pagini. Din timp în timp, mi s-a îngăduit să privesc lucrarea, în diferite veacuri, a marii lupte dintre Hristos, Prințul vieții, autorul mântuirii noastre, și Satana, prințul răului, autorul păcatului, primul călcător al sfintei Legi a lui Dumnezeu.” (Tragedia veacurilor, pag. 10).

Tragedia Veacurilor 2.0

Deși a fost scrisă de mâini omenești, Tragedia veacurilor este inspirată și călăuzită de Duhul Sfânt. Scopul său este acela de a „înfățișa scenele marii lupte dintre adevăr și rătăcire; de a descoperi cursele lui Satana și mijlocul prin care i se poate împotrivi cu succes; de a prezenta o soluție satisfăcătoare a marii probleme a răului, aruncând o astfel de lumină asupra originii și a sorții finale a păcatului, încât să descopere dreptatea și mila, manifestate de Dumnezeu față de creaturile Sale; precum și acela de a arăta natura sfântă, neschimbătoare, a Legii Sale” (Tragedia veacurilor, pag. 12) Pentru a afla mai multe despre această carte, obțineți un exemplar tipărit sau descărcați o copie digitală de la https://greatcontroversyproject.org/.

Articolul anterior.