Este oare acesta sfârșitul?
Este oare acesta sfârșitul?

Vremurile din urmă (Ne aflăm în acest moment al istoriei Pământului, ce ar trebui să facem?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 29 decembrie 2022

Vremurile din urmă ( Ce ar trebui să facem?)

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre sfârșitul timpului și dacă trăim cu adevărat ultimele zile ale istoriei Pământului.

Centrul de Cercetare Pew, o organizație de cercetare bine cunoscută și respectată, a realizat odată un sondaj în care a întrebat oamenii dacă cred în „sfârșitul lumii”. Pe baza rezultatelor, doi din cinci americani și-au afirmat credința. De asemenea, 55% dintre adulții americani, chiar și cei care se declară atei, cred că Isus va reveni într-o zi.

Această credință în cea de-a doua venire a lui Hristos este una dintre convingerile noastre fundamentale ca adventiști de ziua a șaptea. Credem în revenirea Sa care va în curând și vizibilă la fel de mult cum credem în promisiunea Sa:

«Mă duc să vă pregătesc un loc»

„Să nu  vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă nu ar fi așa, v‑aș fi spus Eu oare: «Mă duc să vă pregătesc un loc»? Și dacă Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, pentru ca, acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.” (Ioan 14:1-3, EDCR).

A doua venire a lui Hristos este speranța supremă de-a lungul veacurilor – speranța care arde în inimile noastre și este punctul culminant al istoriei. Deși nimeni nu poate prezice data exactă a acesteia, Biblia ne-a oferit semne care indică momentele de dinaintea de revenirii lui Isus. Acel timp este acum!

Dându-și seama de apropierea ei, vine în atenție urgența proclamării mesajul celor trei îngeri. Strigătul trebuie să ajungă la fiecare națiune, trib, limbă și popor:

Temeți‑vă de Dumnezeu și dați‑I slavă

„Temeți‑vă de Dumnezeu și dați‑I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați‑vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:7, EDCR)

Pentru a proclama aceste mesaje, trebuie să le primim, să credem și să fim înviorați de ele. Ele strălucesc prin noi ca o lumină pentru ceilalți, deoarece devin parte din noi. Aceasta este însărcinarea noastră de la Dumnezeu, așa cum este dată în Apocalipsa 14.

În timp ce așteptăm cu nerăbdare un alt an să înceapă, Ellen White ne dă acest sfat inspirat:

„ … odată cu începerea acestui nou an, ar trebui să vă dedicați lui Dumnezeu. Acum, predați-vă Lui, suflet, trup și spirit, pentru a face voia Lui. Lăsați ca tot egoismul … toate greșelile și păcatele care vă chinuie să moară odată cu anul cel vechi. Începeți acest nou an pentru gloria lui Dumnezeu. Rugați-vă Lui, dimineața, la prânz și seara, să vă dea un spirit blând și smerit, un temperament blând, o dispoziție afectuoasă. Trăiți așa cum nu ați mai trăit niciodată. Începeți acest nou an cu sentimente noi, cu dorințe noi și cu o hotărâre puternică de a-L glorifica pe Dumnezeu.” (Youth’s Instructor, 1 ianuarie 1856). Ești dispus să te dăruiești în întregime lui Dumnezeu? Ești dispus să fii folosit de El în aceste ultime zile ale istoriei pământului pentru a împărtăși mesajul Său final de răscumpărare, dragoste și judecată, așa cum a fost proclamat în mesajele celor trei îngeri?

Vremurile din urmă ( Ce ar trebui să facem?)

Articolul anterior

ANN (Adventist News Network)