O lumină călăuzitoare
O lumină călăuzitoare

Lumina călăuzitoare (Ce este și ce ne învață Isus?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 24 December 2022

O lumină călăuzitoare

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre lumina călăuzitoare care i-a condus pe păstori la ieslea lui Isus din Betleem în acea noapte sfântă.

Păstorii

Într-o noapte întunecată și senină, stelele scânteiau deasupra dealurilor unde ciobanii își păzeau oile. Dar această seară a fost diferită pentru că ei „vorbeau împreună despre Mântuitorul făgăduit și se rugau pentru venirea Împăratului pe tronul lui David.” (Hristos, lumina lumii, pag. 47).

Apoi, deodată, „un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare.” (Luca 2:9). Pentru a-i liniști, îngerul le-a spus: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.” (Luca 2:10).

Îngerul a explicat că Pruncul Isus era „înfășat în scutece și culcat într-o iesle.” (Luca 2:12). Și cerul s-a bucurat: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.”. (Luca 2:14).

Nu doar păstorii au văzut acea lumină supranaturală, ci și înțelepții, cunoscuți sub numele de magi, din țara Mesopotamiei.

Magii

„Atunci când au studiat cerurile înstelate și au căutat să pătrundă taina ascunsă în căile lor luminoase, acești magi au contemplat gloria Creatorului. Căutând să înțeleagă mai bine, ei s-au îndreptat spre Scripturile evreilor.” (Ellen White, Hristos, lumina lumii, pag. 59).

Ei erau familiarizați cu profeția lui Balaam, care era el însuși din Mesopotamia și care declarase odată: „O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel.” (Numeri 24:17).

În acest fel, înțelepții s-au întrebat: „Să fie oare aceasta Steaua?”. Este adevărat: „Magii au întâmpinat cu bucurie lumina adevărului trimis din cer; acum, ea se revărsa asupra lor în raze tot mai strălucitoare. Prin vise, au fost îndrumați să meargă să-L caute pe Prințul nou-născut.” (Ellen White, Hristos, lumina lumii, pag. 60).

Astfel, au adus daruri și au călătorit, urmărind steaua timp de câteva săptămâni. Ajungând la Ierusalim, au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2:2). În mod surprinzător, nimeni nu părea să fie la curent cu vestea.

Când regele Irod a aflat acest lucru, s-a întâlnit cu înțelepții și le-a spus: „Duceți-vă de cercetați cu de-amănuntul despre Prunc: și, când Îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin Lui.” (Matei 2:8).

Și astfel, magii și-au continuat călătoria, urmând lumina călăuzitoare până la ieslea Pruncului binecuvântat. Când au ajuns la locul Lui, „au recunoscut prezența Divinității. Și-au predat inimile înaintea Lui, ca fiind Mântuitorul lor, iar apoi și-au oferit darurile” (Ellen White, Hristos, lumina lumii, pag. 63).

Profeția

În reflecție, avem lumina călăuzitoare a profețiilor biblice. Apostolul Petru ne asigură că: „Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare; la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre.” (2 Petru 1:19).

Unii oameni se îndoiesc de întoarcerea în curând a lui Isus, dar bărbații și femeile „înțelepți” care studiază profețiile de astăzi sunt încrezători că ceea ce urmează să se întâmple va avea loc cu siguranță așa cum a fost profetizat. „Încă puțină, foarte puțină vreme”, și „Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință;” (Evrei 10:37-38).

Ca un apel, să urmăm această lumină călăuzitoare din Cuvântul lui Dumnezeu.

Alticolul Anterior

adventist.ro

O lumină călăuzitoare