Nu judecând, ci lucrând
Nu judecând, ci lucrând

Nu judecând, ci lucrând (Ce înseamnă asta?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 16 decembrie 2022

Nu judecând ci lucrând

Astăzi, pastorul Ted Wilson abordează ultima parte a Predicii lui Isus de pe Munte, intitulată „Nu judecând, ci lucrând”.

Nu judecați, ca să nu fiți judecați.

„Nu judecați, ca să nu fiți judecați.” (Matei 7:1). Aici, Isus ne avertizează să nu-i judecăm pe alții după propriile noastre standarde, „căci cu ce judecată judecați veți fi judecați” (Matei 7:2).

Într-adevăr, modul în care îi tratăm pe alții se va întoarce împotriva noastră în bine sau în rău. Ceea ce semănăm, vom culege.

Paiul din ochiul fratelui tău

Mai mult, Isus atrage atenția asupra ipocriziei celor care se grăbesc să găsească greșeli la alții, în timp ce nu se gândesc la ale lor. După cum spune El în versetul 3 din același capitol: „De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?” (Matei 7:3).

Comentând acest lucru, Ellen White spune: „Niciodată n-a fost cineva întors din calea sa greșită prin mustrări și reproșuri; dar, în felul acesta, mulți au fost îndepărtați de Hristos și și-au închis inimile în fața convingerii. Un spirit de iubire, o purtare amabilă și atrăgătoare poate să-i salveze pe cei rătăciți și să acopere o mulțime de păcate.” (Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 128).

Să nu dați câinilor lucrurile sfinte

În versetul 6 din Matei 7, Isus a spus: „Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă.” (Matei 7:5).

Hristos nu obligă niciodată pe nimeni să-L urmeze. El caută doar să îi atragă prin dragoste. Cu toate acestea, unii „n-au dorința să scape de sclavia păcatului.”. Pentru aceasta, „Slujitorii Domnului Hristos n-ar trebui să se lase împiedicați de cei care disprețuiesc și batjocoresc Evanghelia.” (Ellen White, Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 129).

Cereți, și vi se va da

Isus ne invită să venim la El și să credem că El este capabil să facă toate lucrurile. „Cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți, și vi se va deschide.” (Matei 7:7). „Domnul nu pune nici o altă condiție decât aceea de a flămânzi după harul Său și iubirea Sa.” (Ellen White, Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 130).

În ceea ce privește relația noastră cu ceilalți, Isus ne oferă Regula de Aur: „Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel;” (Matei 7:12). „În prietenia ta cu alții, așează-te în locul lor. Pătrunde în simțămintele lor, în greutățile lor, în dezamăgirile lor, în bucuriile și întristările lor.” (Ellen White, Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 134).

Intrați pe poarta cea strâmtă.

Aproape de finalul predicii Sale, Isus le amintește urmașilor Săi: „Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află.” (Matei 7:13-14).

Deși este ușor să urmăm mulțimea – să facem ceea ce este acceptabil pentru majoritate – Hristos ne îndeamnă să ne luăm crucea și să-L urmăm pe El. El cunoaște fiecare încercare cu care ne confruntăm și promite să fie cu noi până la capăt.

În cele din urmă, Isus își încheie predica cu o ilustrație puternică, comparând două case, una construită pe stâncă și cealaltă pe nisip.

În cazul înțeleptului, când „A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.” (Matei 7:25). Dar în cazul omului nebun, „ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.” (Matei 7:27).

Vine o furtună, nepotolită în furia ei.

Acest lucru ne amintește că „Vine o furtună, nepotolită în furia ei.” (Ellen White, Mărturii pentru Comunitate, volumul 8, pag. 315).

Suntem pregătiți pentru furtună?

Prin harul lui Dumnezeu, putem fi pregătiți pentru acest lucru în timp ce ne clădim credința pe stânca Cuvântului Său. Pentru a afla mai multe despre acest subiect, citiți cartea lui Ellen White „Cugetări de pe muntele fericirilor” și descărcați o copie digitală la https://egwwritings.org/.

Articolul anterior