Rugăciunea Domnului
Rugăciunea Domnului

Rugăciunea Domnului (Ce putem învăța din ea?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 10 decembrie 2022

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre bine-cunoscuta rugăciune numită Rugăciunea Domnească, care face parte din Predica de pe Munte a lui Isus.

Ucenicii lui Isus îl vedeau adesea rugându-se și îi cereau să îi învețe cum să se roage. Ca răspuns, Isus a prezentat din nou rugăciunea Sa consemnată în Matei 6:9-13.

Tatăl nostru

Rugăciunea Domnească începe cu invocația „Tatăl nostru”, asigurându-ne că Dumnezeu este Tatăl nostru și că noi suntem copiii Lui.

„Dacă te adresezi lui Dumnezeu cu numele de Tată al tău, te recunoști ca fiind copilul Său, spre a fi condus la înțelepciunea Sa și a fi ascultător în toate lucrurile, știind că iubirea Sa nu se schimbă. Vei accepta și planul Său pentru viața ta. … vei socoti onoarea, caracterul, familia și lucrarea Sa, ca fiind de cea mai mare însemnătate pentru tine.” (Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 105).

Sfințească-se Numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.

Rugăciunea continuă: „Sfințească-se Numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.” (Matei 6:9,10).

Când ne rugăm, trebuie să rostim numele lui Dumnezeu cu respect și să cerem ca acesta să fie sfințit în noi. „Dumnezeu te trimite în lume ca reprezentant al Său. În fiecare faptă a vieții tale, trebuie să se dea pe față Numele lui Dumnezeu. Această cerere te obligă să ai caracterul Lui. … Poți face aceasta numai dacă primești harul și neprihănirea Domnului Hristos.” (Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 107).

Mai departe, faptul că Isus i-a învățat pe ucenicii Săi să se roage „Vie împărăția Ta” este o asigurare că El va reveni cu siguranță. Iar noi avem un rol de jucat în grăbirea venirii Sale.

Urmează partea în care se menționează: „Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ”, care este o cerere pentru ca răul să ia sfârșit, păcatul să fie distrus pentru totdeauna, iar dreptatea lui Dumnezeu să fie instaurată.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi

După aceasta, rugăciunea se îndreaptă spre nevoile noastre, spunând: „Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”. Aceasta include nu numai hrana fizică, ci și pâinea spirituală care hrănește sufletul. Cu aceasta, Isus este „Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac” (Ioan 6:51).

Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator

Următoarea parte a rugăciunii se concentrează asupra iertării, spunând: „și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator;” (Luca 11:4). Aici, Isus subliniază că, în măsura în care El este dispus să ne ierte păcatele noastre, ar trebui să-i iertăm și noi pe cei care ne-au greșit. Acest lucru nu este, însă, ușor de făcut. Dar, realizând dragostea lui Dumnezeu, putem extinde compasiunea și iertarea față de ceilalți.

Nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău

Mergând mai departe, Satana caută să ne aducă în ispită pentru a ne putea revendica ca ai lui. Cu toate acestea, dacă ne întoarcem la Dumnezeu în rugăciune, El „ nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău.” (Matei 6:13).

„Înălțând rugăciunea pe care ne-a dat-o Domnul, ne predăm inimile spre a fi călăuzite de Dumnezeu, cerându-I să ne conducă pe căi sigure. … Trebuie să așteptăm să fim conduși de mâna Sa, și să ascultăm de glasul Său, care zice: ‘Iată drumul, mergeți pe el.’ (Isaia 30:21)”. (Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 117).

Căci a Ta este Împărăția și puterea și slava în veci. Amin!

Rugăciunea Domnească se termină arătând spre Tatăl, spunând: „Căci a Ta este Împărăția și puterea și slava în veci. Amin!” (Matei 6:13). Acest lucru ne asigură că Dumnezeu este la cârmă și că promisiunile Sale se vor împlini.

După cum spunea Ellen White: „Maiestatea Cerului are în grija Sa soarta națiunilor, precum și interesele bisericii Sale. … Acela care nu doarme, care este continuu la lucru pentru înfăptuirea planurilor Sale, Își va duce lucrarea mai departe. … Când întăriturile împăraților vor fi nimicite, când săgețile mâniei vor străpunge inimile vrăjmașilor Săi, poporul Său va fi în siguranță în mâinile Sale.” (Cugetări de pe muntele fericirilor, pag. 121).

Cugetări de pe muntele fericirilor

Ce privilegiu să te rogi lui Dumnezeu!

Fie ca Rugăciunea Domnească să fie sursa de inspirație și pentru rugăciunile noastre. Pentru a afla mai multe despre acest subiect, citiți cartea lui Ellen White „Cugetări de pe muntele fericirilor” și descărcați o copie digitală la https://egwwritings.org/.

Articolul anterior