Doctrina 4 Dumnezeu Fiul
Doctrina 4 Dumnezeu Fiul

Dumnezeu Fiul [Cine este El?] Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 5 februarie 2022

În acest episod, pastorul Ted Wilson împărtășește gânduri despre a patra doctrină fundamentală – Dumnezeu Fiul.
Ioan își începe Evanghelia cu aceste cuvinte: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.” (Ioan 1:1-5).
Cu aceasta, învățăm că Isus este veșnic. El este Dumnezeu și a fost cu Dumnezeu Tatăl de la început. El este, de asemenea, Creatorul, Lumina și Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. El este viața însăși. După cum spune cartea Hristos Lumina Lumii, „În Hristos e viața originară, neîmprumutată, pe care o are prin Sine Însuși.” (p. 530).
Isus Hristos este pe deplin Dumnezeu și om. Deși este un mister pe care nu-l putem înțelege, El este Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului.

Doctrina #4

A patra doctrină fundamentală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea explică: „Dumnezeu Fiul cel veșnic S-a întrupat în Isus Hristos. Prin El au fost create toate lucrurile, prin El se face cunoscut caracterul lui Dumnezeu, se aduce la îndeplinire salvarea omenirii și lumea este judecată.”
Aceasta continuă, „De-a pururi Dumnezeu adevărat, El a devenit, de asemenea, om adevărat, Isus Hristos. El a fost conceput de Duhul Sfânt și născut din fecioara Maria. El a trăit și a fost ispitit ca orice ființă umană, dar a exemplificat în viața Lui, în mod desăvârșit, neprihănirea și iubirea lui Dumnezeu.”
Continuă spunând, „Prin minunile Sale, a manifestat puterea lui Dumnezeu și a fost recunoscut ca fiind Mesia, Cel Făgăduit de Dumnezeu. De bunăvoie, a suferit și a murit pe cruce pentru păcatele noastre și în locul nostru și a fost înviat din morți, S-a înălțat la cer, ca să slujească în Sanctuarul ceresc în favoarea noastră.”
În cele din urmă, „El va reveni în slavă pentru a aduce eliberarea finală a poporului Său și restaurarea tuturor lucrurilor.”

Dumnezeu Fiul

Acum, acestea sunt trei puncte majore cu privire la Dumnezeu Fiul:

  1. El este din veșnicii.
    Isus este Cel care „a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.” (Mica 5:2). „Înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.” (Ioan 8:58). „Iată, Eu vin curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, Începutul și Sfârșitul.” (Apocalipsa 22:12, 13).
  2. Misiunea de mântuire a lui Isus a fost stabilită înainte ca lumea să fie creată.
    Apostolul Petru spune în 1 Petru 1:19 că am fost răscumpărați „cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană.” El continuă în versetul 20, afirmând că Isus a fost într-adevăr „El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi.” Ioan revelatorul reafirmă acest lucru în Apocalipsa 13:8 (NTR), referindu-se la Isus „Care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii.”
  3. Nașterea și misiunea lui Isus au fost prezise în profeție.
    Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu le-a dezvăluit prima profeție a Mântuitorului care vine, așa cum a spus șarpelui: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15)

Profeția

Dumnezeu a promis că Răscumpărătorul va veni prin linia lui Avraam, așa cum este consemnat în Geneza 22:18—„Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta” Isaia a profetizat că va veni ca un copil și va fi atât uman, cât și divin, în Isaia 9:6 – „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.”

Acest copil se va naște în Betleem, așa cum a profetizat Mica 5:2. Nașterea lui ar fi miraculoasă și de origine divină, așa cum afirmă Isaia 7:14 – „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și-I va pune numele Emanuel.” Noul Testament confirmă această profeție în Matei 1:20, 21 – „nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un Fiu, și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”

Când Isus a fost la sinagoga din Nazaret, El a citit pasajul din Isaia capitolul 61, versetele 1 și 2: „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc vești bune celor nenorociți: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, și prinșilor de război, izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului…” în timp ce închidea sulul, El a proclamat: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit.” (Luca 4:21).

Sunt atât de multe de învățat despre Isus Hristos. Tocmai am abordat puțin de la suprafață. Dar, data viitoare, vom aborda mai în detaliu profețiile din jurul morții și învierii Sale.

Resurse suplimentare

Pentru a afla mai multe, pastorul Wilson vă încurajează să studiați singuri citind resurse de la adventist.ro/index/convingeri-2/convingeri-fundamentale/ De asemenea, vă invită să citiți Hristos Lumina Lumii de pe egwwritings.org sau de pe aplicația EGW Writings 2

Dumnezeu să vă binecuvânteze în timp ce descoperiți mai multe despre Dumnezeu Fiul, Isus Hristos, Mântuitorul nostru.

Articolul anterior