Dumnezeu Tatăl
Dumnezeu Tatăl

Dumnezeu Tatăl [Cine este El?] – Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 28 ianuarie 2022

Săptămâna trecută am învățat despre Divinitate. În acest episod, pastorul Ted Wilson se concentrează asupra lui Dumnezeu Tatăl.

Isus se adresează Tatălui în mai multe rânduri. De exemplu, El Îl menționează în rugăciunea Sa din Matei 6:9,10: „Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; Vie Împărăția Ta; Facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.” (Matei 6:9,10)

Cu aceasta, a treia doctrină fundamentală Adventistă de Ziua a Șaptea afirmă: „Dumnezeu Tatăl cel veșnic este Creatorul, Izvorul, Susținătorul și Stăpânul întregii lumi create. El este drept și sfânt, milos și îndurător, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Calitățile și capacitățile manifestate în Fiul și Duhul Sfânt sunt, de asemenea, manifestări ale Tatălui.” (adventist.ro/index/convingeri-2/convingeri-fundamentale/.

Este același Dumnezeu atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, care acționează pentru mântuirea poporului Său. De exemplu, în Evrei 1:1,2, citim: „După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile.”

Dumnezeu Tatăl

În Noul Testament

Vechiul Testament îl descrie pe Tatăl în mai multe moduri. În Deuteronomul 32:6, Moise s-a referit la El ca la Tatăl lor, care i-a răscumpărat. De asemenea, Dumnezeu a descoperit prin Ieremia că el este „Tatăl lui Israel” (Ieremia 31:9). Și în Isaia 64:8, profetul a strigat: „Doamne, Tu ești Tatăl nostru.”

În plus, Psalmul 103:13 ne oferă o imagine plină de compasiune a lui Dumnezeu. Versetul spune: „Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.” În Maleahi 1:6, Dumnezeu spune: „sunt Tată.” Și în capitolul 2, versetul 10, Maleahi întreabă: „N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu?”

De-a lungul Vechiului Testament, Dumnezeu este recunoscut ca un Dumnezeu îndurător și milostiv. David cântă: „Domnul nostru este milostiv” și afirmă că „bunătatea Lui ține în veci” (Psalmul 116:5; 100:5). Mila Lui nu poate fi câștigată. Nu iartă orbește, ci execută după principiile dreptății și sfințeniei. Cei care o tăgăduiesc vor secera osânda Sa.

„Să-Mi facă un Locaș Sfânt, și Eu voi locui în mijlocul lor.”

În plus, vedem un Dumnezeu care dorește să fie cu poporul Său. Exodul 25:8 spune: „Să-Mi facă un Locaș Sfânt, și Eu voi locui în mijlocul lor.” (Exodul 25:8) De asemenea, el este un Dumnezeu Răscumpărător care a condus în mod miraculos o națiune de sclavi la libertate.

Psalmul 46:1 spune: „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.” Capitolul 86 versetul 15 adaugă că el este un „Dumnezeu îndurător” și El este „milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie.” (Psalmii 86:15).

El este un Dumnezeu al iertării. În Mica 7:18-19, profetul îl descrie ca pe un Dumnezeu care iartă nelegiuirea și trece cu vederea păcatele rămășiței moștenirii Sale. El „nu-Și ține mânia pentru vecie, ci Îi place îndurarea!” El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre” Și El va „arunca în fundul mării toate păcatele [noastre].” (Mica 7:18-19).

El este un Dumnezeu al bunătății, credincioșiei, mântuirii și răzbunării. „Spuneți celor slabi de inimă: „Fiți tari, și nu vă temeți! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuși va veni și vă va mântui.” (Isaia 35: 4).

În Noul Testament

În Noul Testament, Pavel îl deosebește pe Tatăl de Fiul. „este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile …” El continuă „și un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, și prin El și noi.” (1 Corinteni 8:6)

De asemenea, apostolul se închină Tatălui când scrie: „Îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ,” (Efeseni 3:14, 15)

Revelația completă a Tatălui ne este dată prin Fiul Său, care a venit în trup. „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; Singurul Lui Fiu, …, Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan 1: 18). Isus Însuși a mai spus: „Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl ” (Ioan 14:9).

După cum spune unul dintre cele mai cunoscute versete, „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (Ioan 3:16) Dumnezeu este un Dumnezeu care dăruiește și iubește. El ne-a dat pe Fiul său să moară ca să ne împăcăm cu El și să ne bucurăm de veșnicie. El așteaptă ca noi să ne întoarcem la El, dorindu-și să-Și pună haina neprihănirii în jurul nostru și să ne primească acasă.

Mesajul anterior

Clip Video