Trinitatea [Cine este Dumnezeu?] Pastorul Ted Wilson
Trinitatea [Cine este Dumnezeu?] Pastorul Ted Wilson

Trinitatea [Cine este Dumnezeu?] Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 22 January 2022

Trinitatea

În acest episod, pastorul Ted Wilson răspunde la întrebarea: „Cine este Dumnezeu?”

Dumnezeu este un mister, dar El se revelează celor care sunt dispuși să-L vadă prin ochii credinței. El se dezvăluie în două moduri.

Unul este prin Creație. În Psalmul 19:1-3, David spune: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit”

Mâna Creatorului este vizibilă în întreaga natură. De la stelele din ceruri până la creaturile celei mai adânci mări, poate fi văzut designul său uimitor.

Acum, a doua cale este prin Scripturi. Prin Cuvânt, revelația Supremă a lui Dumnezeu este văzută prin viața și moartea lui Isus Hristos. Prin el îl putem cunoaște pe Tatăl. 1 Ioan 5:20 spune: „Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat.” De asemenea, „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3). Trinitatea.

Îl cunoaștem pe Dumnezeu din Scriptură

Când căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu din Biblie, nu ne putem așeza deasupra Lui și să-L tratăm ca pe un obiect de studiat, analizat și cuantificat. Trebuie să ne supunem autorității revelației Sale despre Sine.

O modalitate prin care Biblia Îl dezvăluie pe Dumnezeu este prin numele Sale înregistrate. De exemplu, Vechiul Testament îl numește El Elohim, ceea ce înseamnă „Dumnezeu”. De asemenea, îl identifică ca El Elyon, adică “Dumnezeu Cel PreaÎnalt” și Adonai, semnificând „Domn” sau „Stăpân”. El are, de asemenea, numele El Shaddai, traducându-se în „Dumnezeu Atotputernic” și Yahweh, subliniind natura și credincioșia sa existentă prin sine. Între timp, în Noul Testament, Isus folosește numele Tată pentru a ne aduce într-o relație mai strânsă, personală cu Dumnezeu.

Activitățile lui Dumnezeu ne oferă o privire asupra cine este El. Evrei 1:3 îl arată că „ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui”. Isaia 46:11 și Ieremia 29:11 ne amintesc că Dumnezeu face planuri. Isaia 46:10 spune că:  „Eu(Dumnezeu) am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. De asemenea, El este credincios să ne ierte păcatele dacă îi mărturisim, așa cum a fost promis în Deuteronomul 15:6 și 1 Ioan 1:9. Trinitatea.

Atributele lui Dumnezeu

În plus, citim în Exodul 34:6-7, „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat…” într-adevăr, Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător și drept.

Dumnezeu există prin Sine, pentru că el are „viața în Sine” (Ioan 5:26). El este Atotștiutor, căci El cunoaște sfârșitul de la început fiind „Alfa și Omega” (Apocalipsa 1:8). De asemenea, el este Omniprezent, pentru că El transcende spațiul și timpul și este prezent oriunde tot timpul (Psalmul 139:7 și Evrei 4:13). El este Omnipotent, căci el este Atotputernic. Nimic nu este imposibil cu El. El este neschimbat și perfect (Maleahi 3:6).

Doctrina #2: Trinitatea

În timp ce există un singur Dumnezeu, există pluralitate în interiorul Trinității. A doua doctrină fundamentală Adventistă de Ziua a Șaptea afirmă: „Există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o unitate a trei Persoane coexis­tând din veșnicie. Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, mai presus de toate și pretutindeni prezent. El este infinit și mai presus de înțelegerea umană, dar cunoscut totuși prin faptul că li S-a descoperit oamenilor. El este pentru totdeauna demn de închinare, adorare și slujire din partea întregii lumi create. (adventist.ro/index/convingeri-2/convingeri-fundamentale/)

Exemple

Cele trei persoane ale Trinității au fost împreună în timpul întrupării lui Isus Hristos. Aici, Tatăl L-a dat pe Fiul Său (Ioan 3:16), Hristos S-a dat pe sine (Galateni 1:4), Iar Duhul Sfânt L-a născut pe Isus (Matei 1:18, 20).

Un alt exemplu în care toți au fost prezenți a fost botezul lui Isus. Tatăl a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3:17). Hristos S-a dat pe sine pentru a fi botezat ca exemplu pentru noi (Matei 3:13-15). Și Duhul Sfânt L-a împuternicit pe Fiul când a coborât asupra lui sub forma unui porumbel (Luca 3:21, 22).

Înainte de moartea Sa, Isus a promis că va trimite pe Duhul Sfânt ca ajutor (Ioan 14:6). De asemenea, El a poruncit bisericii Sale să boteze „în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” (Matei 28:19). Trinitatea.

Astăzi, Tatăl și Fiul ajung la noi prin Duhul Sfânt. Isus a spus: „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, … El va mărturisi despre Mine. (Ioan 15:26). În 2 Corinteni 13:14, avem frumoasa binecuvântare — „Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu, și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! Amin.”

În cele din urmă, Ellen White ne spune: „Sunt trei Persoane vii în acest trio ceresc, în Numele acestor trei puteri — Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt — sunt botezați cei care îl primesc pe Hristos cu o credință vie și aceste puteri vor conlucra cu supușii ascultători ai cerului, în eforturile lor de a trăi o viață nouă în Hristos.” (Evanghelizare, p. 615). Pentru a afla mai multe despre cine este Dumnezeu, găsiți resurse utile la adventist.ro/index/convingeri-2/convingeri-fundamentale/

Articolul anterior

Trinitatea