Aprofundând în prima doctrină fundamentală
Aprofundând în prima doctrină fundamentală

Sfintele Scripturi [Aprofundând prima doctrină fundamentală] – pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 14 ianuarie 2022

Sfintele Scripturi

Ioan 1:1 spune: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1).

Este o descriere frumoasă a lui Isus, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului – o îmbinare perfectă a umanului și a divinului.

Isus ne-a dat cuvintele Sale de viață prin Sfintele Scripturi, „Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător” (Evrei 4:12), așa cum spune Evrei 4:12. El a mai afirmat că „dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39).

Sfintele Scripturi – Cuvântul lui Dumnezeu

Găsim urmele pașilor lui Isus în toată Biblia. Îl vedem prin istoria Vechiului Testament, prin lege, înțelepciune, poezie și profeție. El este prezent, de asemenea, în Evangheliile Noului Testament, în istoria bisericii timpurii, în scrisorile lui Pavel și în profeție prin „Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.” (Apocalipsa 1:1).

Biblia este mesajul lui Dumnezeu dat omenirii în limba lor prin oameni inspirați și „mânați de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1:21). Deci, Scripturile sunt asemănătoare lui Hristos prin faptul că sunt o combinație de uman și divin.

Scripturile sunt temelia pe care ne bazăm toate credințele ca adventiști de ziua a șaptea. Acesta este motivul pentru care prima noastră doctrină fundamentală se referă la Sfintele Scripturi.

Acesta spune: „Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, constituie Cuvântul scris al lui Dumnezeu, transmis prin inspirație divină, prin oamenii sfinți ai lui Dumnezeu, care au vorbit și au scris mișcați de Duhul Sfânt. În acest Cuvânt, Dumnezeu i-a încredințat omului cunoștințele necesare în vederea mântuirii.

Sfintele Scripturi constituie descoperirea infailibilă a voii Sale. Ele sunt norma pentru caracter, criteriul de verificare pentru experiență, revelarea supremă a doctrinelor și relatarea demnă de încredere a intervențiilor lui Dumnezeu în istorie. (Cele 28 de puncte fundamentale de credință. „Cuvântul lui Dumnezeu” adventist.ro/index/cuvantul-lui-dumnezeu)

Versete din Biblie

Multe texte afirmă frumusețea și puterea Scripturilor.

De exemplu, versetele 5 și 6 din Proverbele 30 spun: „Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos.” (Proverbele 30:5,6)

De asemenea, Isaia 8:20 mărturisește: „„La lege și la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.” (Isaia 8:20)

Totuși, în Ioan 17:17, Isus a afirmat importanța Scripturilor când S-a rugat pentru ucenicii Săi, cerându-i Tatălui să [Sfințească] „prin adevărul Tău:  Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17)

În scrisoarea lui Pavel către Tesaloniceni, el a spus: „De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeți.” (1 Tesaloniceni 2:13).

Într-adevăr, Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, dezvăluind adevărul Său și apropiindu-ne de El în timp ce urmăm sfatul Său divin. Dar pentru a-L auzi vorbind, trebuie să ne apropiem de carte crezând că ele sunt revelația supremă, autoritară și infailibilă a voinței Sale.

Biblia este o lumină

Tragedia Veacurilor, pagina 598, ne avertizează: „Adevărurile cele mai clare descoperite în Biblie au fost învăluite în îndoială și în întuneric de către oameni învățați, care, având pretenția că au înțelepciune, învață că Scripturile au un înțeles mistic, ascuns, spiritual și care nu iese la iveală în limbajul folosit în ea. Acești oameni sunt învățători rătăciți. Unei asemenea categorii i-a spus Isus: „Nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu”. (Marcu 12,24.)

Limbajul Bibliei trebuie să fie explicat după înțelesul lui evident, afară de faptul că se folosește un simbol sau o figură de stil. Hristos a dat făgăduința: „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască învățătura„. (Ioan 7,17.) Dacă oamenii ar lua Biblia așa cum stă scris, dacă n-ar fi fost învățători neadevărați, care să-i rătăcească și să le încurce mințile, s-ar fi îndeplinit o lucrare care ar fi produs bucurie îngerilor și ar fi adus la staulul lui Hristos mii și mii de oameni care acum pribegesc în rătăcire.” (Tragedia Veacurilor, p. 598)

Biblia este într-adevăr „o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea [noastră].” (Ps. 119:105), dar mai întâi trebuie să scoatem jaluzelele propriilor noastre presupuneri pentru a vedea clar lumina.

Pentru a afla mai multe despre ceea ce credem noi, adventiștii de ziua a șaptea despre Sfintele Scripturi, pastorul Ted Wilson vă invită să vizitați următoarele pagini:

www.adventist.org/beliefs

„Methos of Bible Study” la www.adventist.org/documents/methods-of-bible-study În cele din urmă, pastorul Wilson vă încurajează să deschideți Sfintele Scripturi și să aflați ce ar dori Dumnezeu să vă spună acum.

Articolul anterior