Experiența mântuirii
Experiența mântuirii

Mântuirea [Cum o putem avea?] – Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 25 martie 2022

Experiența Mântuirii

V-ați întrebat vreodată cum oamenii răi devin buni? De exemplu, cum devin liberi cei înrobiți de droguri, alcool, tutun și alte vicii. Încearcă ei din greu să devină pur și simplu buni?

Adevărul este că încercarea de a fi „buni” fără Hristos poate fi descurajantă pentru că nu putem fi niciodată suficient de buni pentru a fi mântuiți de păcat.

În acest episod, pastorul Ted Wilson discută despre a zecea doctrină fundamentală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Experiența Mântuirii.

Experiența mântuirii

Experiența mântuirii care ajunge adânc în suflete, vine numai de la Dumnezeu. „Dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu! … dacă cineva nu este născut din apă și din Duh nu poate să între în Împărăția lui Dumnezeu!” (Ioan 3:3,5 NTR)

Numai prin Isus Hristos putem experimenta mântuirea. „Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți!” (Faptele Apostolilor 4:12 NTR) „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6 NTR)

Doctrina #10: Experiența Mântuirii

A zecea doctrină fundamentală firmă: „În infinita Sa iubire și milă, Dumnezeu L-a făcut pe Hristos, care n-a cunoscut păcat, să fie păcat pentru noi, pentru ca, în El, noi să putem fi făcuți neprihănirea lui Dumnezeu. Conduși de Duhul Sfânt, ne dăm seama de nevoia noastră, ne recunoaștem păcătoșenia, ne pocăim de nelegiuirea noastră și ne manifestăm credința în Isus ca Domn și Hristos, ca Înlocuitor și Exemplu. Această credință, prin care primim mântuirea, vine prin puterea divină a Cuvântului și este darul harului lui Dumnezeu. Prin Hristos, noi suntem îndreptățiți, înfiați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu și eliberați de sub stăpânirea păcatului. Prin Duhul, suntem născuți din nou și sfințiți. Duhul reînnoiește mintea noastră, scrie legea iubirii lui Dumnezeu în inimile noas­tre și ne dă puterea de a trăi o viață sfântă. Rămânând în El, devenim părtași la natura divină și avem asigurarea mântuirii, acum și în ziua judecății.” [Vezi mai mult]

Cum putem avea mântuirea?

Isus ne oferă în mod liber darul mântuirii de păcat. Tot ce trebuie să facem este să acceptăm. „Fiindcă, dacă mărturisești cu gura ta că Isus este Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți, vei fi mântuit. Căci cu inima omul crede ca să primească dreptatea și cu gura mărturisește ca să primească mântuirea.” (Romani 10:9-10 NTR).

Odată ce acceptăm acest dar, El ne iartă păcatele din trecut și ne privește ca și cum nu am păcătuit niciodată. El ne ajută să biruim păcatul. Așa cum este spus în Iuda 24 și 25, „Iar a Celui Ce poate să vă păzească de cădere și să vă facă să stați fără cusur și cu bucurie înaintea slavei Lui, a singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Isus Cristos, Domnul nostru, a Lui să fie slava, măreția, puterea și autoritatea, înaintea oricărui veac, acum și pentru toți vecii! Amin.” (Iuda 24,25 NTR)

După ce l-a acceptat pe Isus, El ne cheamă să „[umblăm] și noi într-o viață înnoită” (Romani 6:4 NTR). El vrea ca noi să avem un mod mai bun și mai fericit de a trăi. „Vă voi da o inimă nouă și voi pune înăuntrul vostru un duh nou.” (Ezechiel 36:26 NTR).

Isus, Salvatorul

Isus ne întâlnește acolo unde suntem și se bucură să ne salveze din starea noastră pierdută. Nu este nici o păcătoșenie Harul Său și iertarea să nu o poată răscumpăra.

Ca răspuns la Marea Sa iubire, urmăm legea și învățăturile lui Dumnezeu. „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15 NTR)

Dar dacă facem greșeli, Dumnezeu este încă acolo pentru a ne salva. Înainte de a fi răstignit, El i-a avertizat pe ucenicii Săi: „Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită! Duhul într-adevăr este dornic, dar carnea este neputincioasă.” (Marcu 14:38 NTR).

Deși l-am ales pe Isus, tot vom fi ispitiți să păcătuim. Dar El promite în Evrei 13:5, „Nicidecum nu te voi lăsa, și nicidecum nu te voi părăsi!” (Evrei 13:5 NTR).

„Astfel, dacă cineva este în Cristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus. Iată, toate au devenit noi!” (2 Corinteni 5:17 NTR).

Calea Către Hristos

În cele din urmă, Calea către Hristos p. 70 explică ce înseamnă cu adevărat să experimentezi mântuirea în Hristos: „O viață trăită în Hristos este o viață de pace lăuntrică. Nu va fi extaz sentimental, ci o încredere statornică, plină de pace. Speranța ta nu se află în tine însuți; ea este în Hristos. Slăbiciunea ta se unește cu puterea Lui, neștiința ta cu înțelepciunea Lui, nesiguranța ta cu puterea Lui dăinuitoare. Astfel, tu nu trebuie să te bizui pe tine însuți, nu trebuie să îngădui minții să se ocupe de eul tău, ci să te încrezi în Hristos. Mintea ta să se ocupe de iubirea Lui, de frumusețea și desăvârșirea caracterului Său. Hristos în lepădarea Sa de sine, Hristos în umilința Sa, Hristos în toată curăția și sfințenia Sa, Hristos în nespus de marea Sa iubire: iată care trebuie să fie subiectul contemplării tale. Numai iubindu-L, imitându-L și depinzând în totul de El vei putea fi transformat după chipul și asemănarea Sa.” (Calea către Hristos p. 70)

Ca un apel, pastorul Ted vă invită să veniți la Dumnezeu acum și să experimentați acest dar al mântuirii astăzi!

Articolul anterior