Fericirile: A treia binecuvântare
Fericirile: A treia binecuvântare

A treia binecuvântare din Fericiri (Ce ne învață Isus?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 21 octombrie 2022

Fericirile: A treia binecuvântare –-

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre cea de-a treia binecuvântare pe care Isus a menționat-o în Predica de pe Munte.

Isus a spus în Matei 5:5:

Ferice de cei blânzi

„Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!” (Matei 5:5)

„Isus pune blândețea printre cele dintâi însușiri pentru Împărăția Sa. Chiar în viața și caracterul Său se descoperă frumusețea dumnezeiască a acestei virtuți.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 14)

Această a treia binecuvântare urmează binecuvântării celor care au simțit nevoia lor după Hristos, au plâns din cauza păcatului și au trecut prin ceea ce Ellen White numește „școala suferinței” cu Hristos. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 14)

Ellen White

Ea adaugă:

„Isus pune blândețea printre cele dintâi însușiri pentru Împărăția Sa. Chiar în viața și caracterul Său se descoperă frumusețea dumnezeiască a acestei virtuți.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 14)

Este uimitor să știm că Isus a lăsat deoparte gloria Sa, a venit pe Pământ și a trăit nu ca un rege care cere omagiu, ci ca unul care are misiunea de a-i sluji pe alții. Iar El ne invită să Îl urmăm, spunând:

„învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima” (Matei 11:29).

„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.” (Matei 16:24)

Ellen White continuă:

„dar acela care Îl află pe Isus este golit de eu, de mândrie, de iubire, de întâietate și în sufletul lui este pace. Eul este pus în slujba Duhului Sfânt. … simțim că locul nostru cel mai înalt este la picioarele Mântuitorului. Privim la Isus, așteptând ca mâna Sa să ne conducă și glasul Său să ne călăuzească.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 15)

„Iubirea de noi ne distruge pacea. Câtă vreme mai trăiește eul, suntem gata să-l ferim de mortificare sau insultă; dar, dacă a murit, iar viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, atunci nu ne va mai durea dacă nu vom fi băgați în seamă sau vom fi disprețuiți. Atunci vom fi surzi față de reproșuri și orbi față de dispreț și insultă.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 16)

Pavel spune:

În această privință, apostolul Pavel mărturisește:

„Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.” (Galateni 2:20)

Făcând acest lucru, pacea lui Hristos va rămâne în inimile noastre.

„Nici o furtună de mânie omenească sau satanică nu era în stare să tulbure liniștea acelei desăvârșite comuniuni cu Dumnezeu”, Ellen White continuă.

Și El ne mângâie:

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea” (Ioan 14:27),

„Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:29)

Pacea lui Hristos este constantă. Ea nu depinde de nicio circumstanță. Când ne predăm Lui, El ne umple cu pacea Sa, iar cei din jurul nostru vor vedea acest lucru și vor realiza că am fost „cu Isus” (Fapte 4:13).

Când vom avea blândețea lui Hristos, spiritul de ură și răzbunare va dispărea. Vom urma instrucțiunile Sale:

„binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.” (Luca 6:28)

Noul Pământ

Atunci, vom vorbi limba cerului și vom moșteni Pământul – un Pământ care nu va fi marcat de păcat și suferință, ci unul în care totul va fi pace și armonie pentru totdeauna.

„Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.” (Apocalipsa 22:3) Pentru a afla mai multe despre acest subiect, citiți cartea lui Ellen White „Cugetări de pe Muntele Fericirilor” și vizitați https://egwwritings.org/.

Articolul anterior

Fericirile: A treia binecuvântare