Fericirile: Primele două binecuvântări
Fericirile: Primele două binecuvântări

Primele două binecuvântări din Fericiri (Ce ne învață Isus?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 15 October 2022

Primele două binecuvântări

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre primele două binecuvântări pe care Isus le-a menționat în Predica de pe Munte.

„Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte și, după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ‘Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor! Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!’ ” (Matei 5:1-4).

Dar cum poate cineva să fie binecuvântat dacă este sărac în duh sau plânge?

„Cei săraci în duh”

Ellen White ne oferă o perspectivă în Cugetări de pe Muntele Fericirilor, spunând,

„Acela care crede că are de toate, care gândește că este destul de bun, și este mulțumit cu starea sa, nu caută să devină un părtaș al harului și neprihănirii lui Hristos. Mândria nu simte nici o nevoie și astfel ea închide inima în fața lui Hristos și a infinitelor binecuvântări pe care El vine să le dea. În inima unei asemenea persoane nu este loc pentru Isus. … Ei au impresia să sunt plini și, de aceea, pleacă goi. Aceia care își dau seama că nu se pot mântui cu nici un chip prin ei înșiși, sau că nu sunt în stare să facă nici un lucru bun prin ei înșiși, sunt cei ce prețuiesc ajutorul pe care poate să-l dea Hristos. Ei sunt cei săraci în duh, pe care Hristos îi numește fericiți.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 7).

Isus spune

Așadar, menționându-i pe cei „săraci cu duhul”, Isus se referă la cei care simt nevoia de El și înțeleg că nu există nimic bun în ei înșiși. Acest lucru este în contrast cu cei care pretind,

„Pentru că zici: ‹Sunt bogat , m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic›, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol” (Apocalipsa 3:17).

Pentru acești oameni egocentrici și autosuficienți, Isus spune,

„te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.” (Apocalipsa 3:18).

Într-adevăr, cei săraci cu duhul sunt binecuvântați. Când ne dăm seama de nevoia noastră de Dumnezeu și îi mărturisim acest lucru, El își va revărsa binecuvântările Sale asupra noastră și Împărăția cerurilor va fi a noastră.

Cum rămâne cu „cei care plâng”?

Ellen White spune în Cugetări de pe Muntele Fericirilor că

„Plângerea despre care e vorba aici este sincera întristare a inimii din cauza păcatului. … Și când cineva este atras să-L privească pe Isus, înălțat pe cruce, atunci vede păcătoșenia firii omenești. El vede că păcatul a fost cel care L-a biciuit și L-a răstignit pe Domnul slavei. Vede că, în timp ce a fost iubit cu o iubire de negrăit, viața sa a fost o continuă priveliște de nerecunoștință și răzvrătire. … Este despărțit de Dumnezeu printr-un abis de păcat, larg, întunecos și adânc; și plânge cu inima zdrobită. Cel ce plânge așa”, spune ea că „va fi mângâiat”.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 9, 10)

Prin aceasta, putem vedea că Dumnezeu ne descoperă vina noastră pentru ca noi să venim la El, să ne mărturisim păcatele și să ne predăm poverile la picioarele crucii. Atunci, vom fi mângâiați.

Ellen White

Ellen White continuă în Cugetări de pe Muntele Fericirilor,

„Isus vine să vindece pe oricine e lovit. Viața de lipsă, chin și suferință, poate fi luminată prin prețioasele descoperiri ale prezenței Sale. Dumnezeu nu dorește ca noi să rămânem apăsați sub povara durerii mute, cu inima rănită și zdrobită. El vrea ca noi să ne uităm în sus și să privim scumpa Sa față plină de iubire. Mântuitorul iubit stă alături de mulți oameni ai căror ochi sunt așa de orbiți de lacrimi, încât nu-L pot distinge. El dorește să ne ia de mână, să privim spre El în simplă încredere, dându-I voie să ne conducă. Inima Sa este deschisă pentru necazurile, întristările și încercările noastre. … Noi putem să ne punem încrederea în El și să medităm la bunătatea Lui toată ziua. El ne va ridica sufletul mai presus de întristările și frământările zilei, în Împărăția păcii.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 12)

Pentru a afla mai multe despre acest subiect, citiți cartea lui Ellen White „Cugetări de pe Muntele Fericirilor” și vizitați https://egwwritings.org/.

Articolul anterior