Predica de pe Munte
Predica de pe Munte

Predica de pe Munte (Ce i-a învățat Isus pe ucenici?) - Pastorul Ted Wilson

Articole 8 October 2022

Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson începe discuția despre Predica de pe Munte, așa cum a rostit-o Isus în Matei 5-7.

Cugetări de pe Muntele Fericirilor

În cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor, Ellen White dedică cartea sa

„Către discipoli Săi, pe care Maestrul îi cheamă încă să aleagă împărăția spirituală mai presus de cea pământească, această cărticică este dedicată în speranța că paginile ei le vor dezvălui mai clar gloria nevăzută.”

Ea continuă, 

„Predica de pe Munte este binecuvântarea cerului dată lumii, — un glas de la tronul lui Dumnezeu.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. vii).

Fericirile

Cartea se deschide cu o serie de binecuvântări, cunoscute sub numele de Fericiri: 

„Ferice cei săraci în duh,… Ferice de cei ce plâng,… Ferice de cei blânzi,… Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire,… Ferice de cei milostivi,… Ferice de cei cu inima curată,… Ferice de cei împăciuitori,… Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii,…” (Mat. 5:3-11).

„Fericirile sunt salutul lui Hristos, nu numai pentru aceia care cred, ci pentru întreaga familie omenească. El pare a fi uitat pentru o clipă că este în lume, și nu în ceruri, și folosește salutarea care este familiară unei lumi pline de lumină. De pe buzele Sale se revarsă binecuvântări, ca izbucnirea unui șuvoi de viață îmbelșugată, de multă vreme stăvilit.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. vii.).

Limbajul cerului este cel al binecuvântării, nu al blestemelor. Este un limbaj al păcii și al bucuriei, nu al invidiei și al urii. Din acest motiv, Isus spune în Luca 6:27, 28, 

„Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.” (Luca 6:27, 28). 

Hristos Lumina Lumii

Isus vrea ca noi să ne manifestăm iubirea față de semenii noștri. După cum scrie Ellen White în „Hristos Lumina Lumii”, 

„Iubirea pentru om este manifestarea pe pământ a iubirii lui Dumnezeu. Tocmai pentru a sădi această iubire în noi, pentru a ne face copii ai unei singure familii, Împăratul slavei S-a făcut una cu noi. Și când vor fi împlinite cuvintele Lui de despărțire: “Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu” (Ioan 15, 12), când noi vom iubi lumea așa cum a iubit-o El, atunci, în ceea ce ne privește, misiunea Lui este împlinită. Suntem pregătiți pentru cer, deoarece avem cerul în inimă.” (Hristos Lumina Lumii, p. 641).

În săptămânile următoare, vom examina mai îndeaproape Predica de pe Munte. Aflați mai multe despre predica de pe munte citind cartea lui Ellen White, Gânduri de pe muntele binecuvântării. O puteți găsi, alături de altele, la https://egwwritings.org/.

Articolul anterior