Legătura zilnică cu Dumnezeu
Legătura zilnică cu Dumnezeu

Legătura zilnică cu Dumnezeu [Cum o menținem?] – Pastorul Ted Wilson

Articole 8 iulie 2022

Legătura zilnică cu Dumnezeu

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre importanța legăturii zilnice cu Dumnezeu în aceste ultime zile în care suntem însărcinați să vestim lumii soliile celor trei îngeri.

Nu există altă cale de a o realiza acest lucru decât prin studiu biblic, rugăciune și încredere absolută în Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt.

Matei 14

În povestea hrănirii celor cinci mii din Matei 14, cei 20.000 de oameni care au primit mâncare și încurajare de la Isus erau gata să-L proclame rege. Dar discipolii săi, care intenționaseră atât de mult să devină lideri ai mișcării populare, erau supărați și descurajați.

Mai târziu, Isus a dat drumul mulțimilor și a mers în barcă cu ucenicii. „S-a suit pe munte să Se roage singur la o parte.” (Matei 14:23).

În timp ce se ruga, și-a văzut ucenicii pe corabie. Pentru a-i testa, El a provocat o furtună să vină pentru ei.

Curând, „Isus a venit la ei, umblând pe mare.” (Matei 14:25). Ucenicii s-au temut ca și cum ar fi văzut un spirit sau o fantomă. Dar El i-a mângâiat spunând: „Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți!” (versetul 27).

Apoi, Petru a strigat și a zis: „Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape!” (versetul 28).

Isus l-a invitat în apă. Dar, în timp ce mergea spre El, s-a temut și a început să se scufunde. El a strigat după ajutor, iar Isus și-a întins imediat mâna pentru a-l prinde.

Acum, Stăpânul furtunii controla situația și vântul s-a calmat. „Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și I-au zis: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!”” (versetul 33).

Ca lecție din această poveste, nu-ți lua niciodată ochii de la Isus. Păstrează-ți atenția asupra Lui atunci când te afli în dificultate. El va fi acolo pentru tine atunci când ai nevoie de El cel mai mult.

Numai când ne dăm seama de propria slăbiciune și privim tot timpul țintă la Isus putem merge în siguranță.

Așa cum spune Ellen White În Hristos Lumina Lumii, pagina 382, „Aceia care nu-și dau seama că sunt fără încetare dependenți de Dumnezeu vor fi înfrânți de ispită. Astăzi poate vom zice că piciorul nostru este sigur și că niciodată nu ne vom clătina. Poate zicem: „Știu în cine am crezut, nimic nu poate să zdruncine credința mea în Dumnezeu și în Cuvântul Lui”. Dar Satana plănuiește să folosească trăsăturile de caracter moștenite sau cultivate și să ne orbească în așa fel, încât să nu ne vedem nevoile și defectele. Numai când ne dăm seama de propria slăbiciune și privim tot timpul țintă la Isus putem merge în siguranță.”

Să ne ținem ochii fixați la Isus în timp ce continuăm să lucrăm în misiunea Sa până când va veni.

Legătura zilnică cu Dumnezeu

Articolul anterior

Articolul în limba engleză.